TeliaSonera förvärvar kommunalt fibernät i Lindesberg

TeliaSonera investerar 5 miljarder kronor per år fram till 2015 i mobil- och fastnät i Sverige, som en del av detta förvärvar TeliaSonera det kommunala fibernätet i Lindesberg. Det ska användas som bas för en vidareutbyggnad av ett öppet nät till villor, företag, privata fastighetsägare och byalagen i kommunen. Satsningen innebär också en utbyggnad av 4G-nätet i Lindesberg till en täckning som motsvarar dagens GSM-nät.

Förvärvet innebär att TeliaSonera ansvarar för den fortsatta förvaltningen och för att utveckla, driva och underhålla ett öppet och operatörsneutralt nät. I dialog och samverkan med Lindesbergs kommun kommer stadsnätet att vidareutvecklas med visionen om den Digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Vi är glada att vi har fått förtroendet att genomföra ytterligare ett stadsnätsförvärv under kort tid och den här gången med Lindesberg stadsnät. Kommunen har byggt upp stadsnätet från start och etablerat det på ett föredömligt vis i nära dialog med marknadens intressenter. Lindesberg, dess ledning och personal, har fått upp bredbandsfrågan på agendan och därmed skapat en viktig plattform för att med kraft driva stadsnätet framåt, säger Anna Philipson, chef för TeliaSoneras fiberverksamhet.

– Det här är ett viktigt steg för att kommunen ska kunna nå den Digitala agendan. Det krävs stora investeringar för att driva och utveckla fibernätet. Med TeliaSonera som ny ägare får vi det som krävs för att kunna säkra en bred framtida utbyggnad - finansiella resurser, expertis och ett lokalt engagemang. Jag önskar den nya ägaren lycka till i deras arbete, säger Christer Lenke  Kommunchef Lindesbergs Kommun.

Skanova tar över den operationella kontrollen av verksamheten och vidareutvecklar fibernätet för att ge största nytta för kunderna.

Relaterat innehåll