TeliaSonera förvärvar bolagsgrupp inom öppna fibernät

Genom köpet av kommunikationsoperatören Zitius fortsätter TeliaSonera sin satsning på fiberaffären. Förvärvet omfattar också Quadracom Networks och tjänsteleverantören Riksnet och verksamheterna kommer att ingå i TeliaSoneras svenska enhet Fiber Business. Den totala köpeskillingen uppgår till 473 MSEK på skuldfri basis.

Förvärvet kompletterar TeliaSoneras storsatsning, som innebär att den mobila och fasta infrastrukturen byggs ut i hela Sverige, motsvarande investeringar om 5 GSEK per år fram till 2015.

Genom köpet tar TeliaSoneras svenska verksamhet över kommunikationsoperatören Zitius med 160 000 anslutna hushåll, nätoperatören Quadracom Networks samt tjänsteleverantören Riksnet. De förvärvade bolagen ägs idag av MTG Broadcasting AB och Quadracom AB och hade en omsättning om ca 330 MSEK pro forma under 2012.

– Vi är mycket glada över att kunna förvärva en bolagsgrupp som varit pionjär inom öppna nät, en kunskap och kompetens vi avser att använda i vår fortsatta satsning på öppna och konkurrensneutrala nät. Vi välkomnar våra nya kunder och ser fram emot att serva dem på bästa möjliga sätt med hela Telias portfölj, säger Malin Frenning, chef för Affärsområde Bredbandstjänster inom TeliaSonera.

Affären är villkorad av godkännande från konkurrensmyndighet.

Relaterat innehåll