TeliaSonera först igen med 4G

TeliaSoneras dotterbolag Yoigo lanserar 4G i juli som första operatör på den spanska marknaden, för att erbjuda en bättre kundupplevelse och snabbare mobilsurf. TeliaSonera var först i världen år 2009 med att lansera 4G i Sverige och Norge och har sedan fortsatt agera pionjär och lanserat 4G som första operatör på alla sina marknader i Norden och Baltikum.

Yoigo är den fjärde största mobiloperatören i Spanien och kommer med 4G kunna erbjuda kunderna snabbare och en bättre upplevelse vid surfning på mobila prylar. Vid lanseringen kommer invånarna i Madrid vara de första att kunna använda 4G och mot årets slut kommer merparten av de största städerna i Spanien kunna surfa snabbare och bättre.

”Vi går i bräschen för branschen och svarar upp mot kundernas stora efterfrågan på mobilsurf genom att erbjuda den senaste teknologin till våra kunder, nu även som första operatör i Spanien”, säger Per-Arne Blomqvist, tf VD TeliaSonera. ”Våra kunder ska ha den bästa möjliga upplevelsen av mobiltjänster, den högsta hastigheten vid mobilsurf och även den bästa mobiltäckningen”.
4G kommer erbjudas på frekvensbandet 1800 MHz och ger en maxhastighet på över 100 Mbps. Vid årets slut kommer 37 % av den spanska befolkningen kunna använda 4G på den ort de bor i och vid slutet av år 2014 kommer över 75 % av befolkningen kunna använda den nya teknologin.

Genom att lansera 4G i Spanien erbjuder TeliaSonera nu 4G i alla länder där koncernens affärsområde Mobility Services har verksamheten, dvs i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland, Estland, Litauen och Spanien.

Relaterat innehåll