TeliaSonera får klartecken att köpa Tele2 Norge

Norges konkurrensmyndighet godkänner TeliaSoneras förvärv av Tele2:s norska verksamhet. Som en del av eftergifterna för att få affären godkänd säljs Network Norways kundbas till ICE. TeliaSonera och Tele2 är överens om att priset därför justeras ned från 5,1 till 4,5 miljarder kronor på skuldfri bas. Samtidigt upprepar TeliaSonera ambitionen att 98 procent av norrmännen ska ha tillgång till 4G redan nästa år – två år tidigare än vad kommunikationsmyndigheten kräver.

– Jag är glad att konkurrensmyndigheten ser fördelarna med den här affären. Den är bra, inte bara för våra och Tele2:s kunder utan för hela Norge. Vi blir ett starkare och mer trovärdigt alternativ till Telenor på deras hemmamarknad och vi ökar nu takten i utbyggnaden av mobilt internet ytterligare, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef i TeliaSonera.

Redan till sommaren kommer 4,5 miljoner norrmän – 90 procent av befolkningen – och 370 kommuner att ha tillgång till 4G i TeliaSoneras nät. TeliaSoneras ambition är att nå 98 procent av befolkningen med mobilt internet väsentligt snabbare än vad den ansvariga myndigheten Nkom kräver.

Förhandlingarna med konkurrensmyndigheten, Konkurransetilsynet, har varit konstruktiva och syftat till att säkra konkurrensen på mobilmarknaden. Det finns nu möjligheter för en tredje aktör att etablera sig i Norge.
Som en del i överenskommelsen har TeliaSonera träffat avtal med mobiloperatören ICE om dels nationell roaming, dels försäljning av kundbas samt marknads- och säljorganisationen i Network Norway, som erbjuder telefonilösningar till företag. Network Norway är en del av Tele2 och har cirka 90 000 företagsabonnemang. Till följd av framför allt försäljningen av Network Norway reduceras värdet för Tele2:s norska verksamhet från 5,1 till 4,5 miljarder kronor.

Kostnadssynergierna förändras inte av de nya villkoren utan uppskattas – precis som tidigare – till minst 800 miljoner kronor årligen, med full effekt under andra halvan av 2016. Integrationskostnaderna ligger kvar i spannet 250-450 miljoner kronor och investeringar för att hantera den ökade trafiken uppskattas till 350 miljoner kronor, varav 140 miljoner kronor togs i fjol.

Relaterat innehåll