Skatteverket väljer EVRY som leverantör av applikationstjänster för SPAR

EVRY har tecknat ett nytt avtal med Skatteverket som avser utveckling, förvaltning, drift och verksamhetsnära tjänster för statens personadressregister, SPAR. I uppdraget ingår även att EVRY blir Skatteverkets personuppgiftsbiträde samt ansvarar för registrets verksamhetsnära service. Avtalstiden är sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Det initiala ordervärdet är cirka 180 MSEK.

Genom uppdraget tillhandahåller EVRY ett komplett helhetsåtagande inom applikationstjänster och drift för SPAR där särskilt stor vikt läggs vid tillgänglighet, stabilitet och kostnadseffektivitet.

"Det är förstås glädjande att Skatteverket ger EVRY förtroendet att leverera den här typen av outsourcad helhetslösning för ett register som är mycket omfattande, omgärdas av hårda krav och skapar stor nytta på en rad områden, för företag, myndigheter och enskilda. Marknaden efterfrågar mer renodlade tjänster och det här avtalet visar att EVRY ligger i framkant när det gäller att tillhandahålla högkvalitativa IT-tjänster", säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

"Att Skatteverket nu väljer att utveckla samarbetet med EVRY till att omfatta ett helt nytt avtal för SPAR-applikationen är en viktig framgång som inte minst visar på vår djupa kompetens i att utveckla och förvalta verksamhetskritiska applikationer. Vi vet att kraven på tjänster av det här slaget är mycket höga och omfattar alltifrån säkerhet av den enskildes integritet till kraven på kostnadseffektivitet och användarvänlighet", säger Claes Karlsson, Business Line-ansvarig för Application Management, EVRY Sverige.

SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarig för registret som bland annat används yrkesmässigt av myndigheter, företag och organisationer för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter i sina kundregister.

Relaterat innehåll