Region Skåne och landstingen i Sörmland och Blekinge väljer EVRY för samordnad vårdplanering

EVRY har genom en nyligen slutförd upphandling tecknat avtal om leverans av en vårdplaneringslösning till Region Skåne, landstinget i Sörmland och landstinget i Blekinge. Avtalet innebär att läkare och vårdpersonal i såväl slutenvård som primärvård kommer att använda systemet i samtliga kommuner inom de bägge landstingen och i Region Skåne. Avtalet löper över fem år med möjlighet till förlängning i upp till fem år. Avtalsvärdet är mellan 45 och 60 MSEK, beroende på i vilken omfattning optioner löses ut.

Region Skåne lämnar genom avtalet över sitt befintliga systemstöd för vårdplanering, Mina Planer, till EVRY. Landstingen i Sörmland och Blekinge använder redan i dag vårdplaneringsverktyget Prator från EVRY och kommer genom det nya avtalet att få tillgång till en modernare lösning.

"Det här avtalet är viktigt och innebär att EVRY flyttar fram positionen på marknaden för system som möjliggör en samordnad vårdplanering. EVRYs satsning inom healthcare fortsätter och vi är förstås glada över att få bidra till en effektivare vårdprocess och en säkrare överföring av information mellan vårdens olika aktörer, något som gynnar både personal och patienter", säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

EVRYs vårdplaneringsverktyg som styr samspelet mellan primärvård, slutenvård, psykiatrisk öppenvård och kommunen används i dag av sex landsting och ett 60-tal kommuner. Region Skånes systemstöd Mina Planer används av landstinget Skåne samt 33 kommuner.

"Med avtalet får Skåne, Sörmland och Blekinge tillgång till ett modernt verktyg som kommer fortsätta att utvecklas genom samarbetet med övriga kunder som använder Prator. Att systemet innehåller stöd för genomförande av de olika faserna i en så kallad samordnad individuell plan, SIP, och även går att integrera mot andra viktiga verksamhetssystem bedömer vi också som viktiga framgångsfaktorer", säger Ylva Hennig, vd, EVRY Healthcare Solutions.

Relaterat innehåll