Redpill Linpro tillkännager samarbete med WSO2

Redpill Linpro, Skandinaviens ledande leverantör av implementeringstjänster inom Open Source, och WSO2 Inc, företaget bakom integrationsplattformen WSO2, har slutit ett avtal där Redpill Linpro blir System Integrator Partner för Skandinavien.

Redpill Linpro har sedan länge använtWSO2:s plattformar för att stödja våra kunder i deras digitaliseringsprocess. Med innovativa och välstrukturerade tjänster och paketlösningar erbjuder vi kunderna lösningar och tjänster som ger bimodal integrationskapacitet med fokus på smidighet och snabbhet, s.k. mode 2. Förutom att vara ett stöd i kundernas digitalisering hjälper vi dem att snabbt ta till vara nya affärsmöjligheter och utveckla den potential som döljer sig i den stora datamängd som genereras och publiceras såväl internt som externt i moderna företag. Som exempel på dessa koncept kan nämnas Integration Brokerage, en lösning som förenklar integration, och API Ready, modeller som vi redan erbjuder våra kunder. 

”Med WSO2-plattformen som komplement till vårt redan starka integrationsutbud ökar vår kapacitet att bistå kunderna med den kompetens som behövs för integration och API Management, och vi kan på så sätt vara ett stöd i digitaliseringen och IT-utvecklingen i ”mode 2”. WSO2-plattformen bygger helt på öppen källkod och är klar att användas i molnet eller lokalt . Den är heltäckande men moduluppbyggnaden ger oss och våra kunder en fantastisk flexibilitet”, säger Anders Liling, VD på Redpill Linpro.

En nygammal relation

Det skandinaviska samarbetet kring systemintegration är en naturlig fortsättning på tidigare samarbeten där Redpill Linpro varit med och byggt upp ett globalt utbildningsprogram för WSO2 och även levererat WSO2-utbildning runt om i världen. 

”I dagens uppkopplade värld förlitar sig Fortune 500-bolag världen över på förintegrerade produkter från vår mellanprogramsplattform, WSO2. Med denna heltäckande plattform, som är 100 % Open Source-baserad, kan företagen även använda sina applikationer och processer på webben, i molnet, på mobila enheter och i sakernas internet, och kollektivt medverka till miljarder interaktioner varje dag”, säger Dr. Sanjiva Weerawarana, WSO2:s grundare, VD och huvudarkitekt. ”Vi är mycket glada över att Redpill Linpro tar steget vidare från sin roll som en av branschens bästa WSO2-utbildare. Som System Integration Partner kan Redpill Linpro använda sin ingående expertis inom tjänsteorienterad arkitektur och API management när de hjälper kunder i Skandinavien att optimera sin användning av vår WSO2-plattform för att uppnå sina affärsmål.”

”Det mångåriga samarbetet med WSO2 började när vi tillsammans utvecklade och genomförde deras globala utbildnings- och certifieringsprogram. Under arbetets gång fick vi en genuin och ingående kunskap om WSO2-komponenterna och deras användning inom olika sektorer världen över. Vi tar med oss kunskapen, erfarenheterna och insikterna från detta när vi utformar nya koncept för snabb integration och API Management på WSO2-plattformen. Genom att kombinera de tekniska resurserna och plattformens flexibilitet med vår kompetens och egna molnlösningar kan vi erbjuda de API:er och den integrationskapacitet som krävs i dagsläget”, sammanfattar Anders Liling. 

För mer information kontakta:

Anders Liling, Verkställande direktör Redpill Linpro, tel: +46 70 603 36 30, anders.liling@redpill-linpro.com

Nirosh Perera, Senior Director Partnerships, WSO2 Inc, tel: +94 777 771131, e-post: nirosh@wso2.com

 

Om Redpill Linpro

Redpill Linpro är Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på Open Source. Företaget erbjuder rådgivning, utvecklingstjänster, utbildning, support, applikationsförvaltning och drift för produkter baserade på fri programvara, från infrastruktur, databaser, mellanprogram och affärssystem till kundanpassade lösningar baserade på Open Source-komponenter. Med en stab som för närvarande uppgår till cirka 160 kan Redpill Linpro leverera tjänster av hög kvalitet för affärskritiska lösningar till kunder i hela Norden. Företagets kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg och Karlstad samarbetar för att försäkra att kunderna erbjuds de bästa tjänsterna, oavsett var de befinner sig. 

För mer information: www.redpill-linpro.com 

Följ oss på Twitter: @repilllinpro

Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/redpill-linpro

Relaterat innehåll