Prevas tecknar samarbetsavtal med globalt Life Science-bolag

Life Science-industrin letar ständigt efter effektivare arbetsmetoder och lösningar för att uppfylla vår mänskliga strävan efter att leva längre. Innovativa lösningar krävs samtidigt som användbarhet, mobila kommunikationslösningar, stora systemlösningar och framtida kompatibilitet blir allt viktigare.

För en ny och spännande produkt inom Life Science-området, har Prevas valts som utvecklingspartner. Prevas har tecknat ett utvecklingsavtal med ett globalt medicintekniskt företag som omfattar utveckling av elektronik (hårdvara, mjukvara och projektledning) för den nya moderna produkten.

- Samarbetsavtalet har ett stort värde för Prevas. Med hjälp av ny teknik tas en produkt fram som kommer att sätta nya viktiga standarder på marknaden för medicintekniska produkter och ger kunden ökad konkurrenskraft på sin marknad, säger Henrik Møller VD på Prevas A/S i Danmark.

Prevas är ett ISO13485-certifierat designföretag där de tuffa tekniska och regulatoriska kraven som kunderna ställer, har gjort Prevas till en prioriterad utvecklingspartner inom Life Science-industrin.

- Vi är mycket stolta över att Prevas har valts som partner i utvecklingsprojektet. Detta visar återigen att Prevas är en kompetent partner för mycket krävande utvecklingsuppdrag inom Life Science. Life Science är ett av våra fokusområden där vi gör en skillnad med tanke på vår storlek, kompetens och processer, fortsätter Henrik Møller.

Den nya produkten planeras släppas på marknaden under 2016.

Relaterat innehåll