Mabi Sverige väljer EVRY för helhetslösning och IT-drift

EVRY One, den del av EVRY som riktar sig mot små och medelstora företag, har tecknat ett nytt avtal med biluthyrningsföretaget Mabi Sverige som omfattar ett helhetsåtagande och ansvar för företagets IT-drift inklusive affärs- och bokningssystem. Avtalet är tvåårigt med möjlighet till förlängning. Initialt beräknas ordervärdet vara cirka 3 MSEK. 

Det nya avtalet syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv, stabil serverdrift med hög tillgänglighet samtidigt som den molnbaserade plattformen bidrar till att skapa förutsättningar för Mabi Sveriges fortsatta tillväxt.

"Vår verksamhet är mycket beroende av ett väl fungerande och tillgängligt IT-stöd, både internt och externt. Genom att utveckla samarbetet med EVRY får vi nu en stark partner som kan ta ett helhetsansvar och bidra till vår fortsatta utveckling utan att vi själva behöver göra stora investeringar i hårdvara och kompetens. Efter att under en period ha arbetat med EVRY vet vi att de förstår vår verksamhet, har en mycket hög servicegrad och kan tillföra den kunskap vi behöver", säger Anders Alvin, IT-ansvarig, Mabi Sverige AB.

"Med tanke på Mabi Sveriges framgångar och tillväxt är vi förstås glada över att de nu väljer att fortsätta och utveckla samarbetet med EVRY. Det här är också ett bra exempel på hur viktigt det är att både kunna erbjuda en stabil drift och en dynamisk, molnbaserad lösning som snabbt kan svara mot nya behov", säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

Mabi Sverige ingår i koncernen Mabi Rent som ägs av Anders Hedin Invest AB och är ett av Sveriges största enskilda biluthyrningsföretag. Sedan starten i Stockholm år 1989 har verksamheten vuxit konstant och omfattar i dag biluthyrning på fler än 100 orter, flygplatser och centralstationer.

"Tillsammans med Mabi Sverige har vi nu skapat en molnbaserad plattform som svarar mot verksamhetens krav och inte minst kundernas förväntningar på tillgängliga IT-system. Alla som bokat en hyrbil vet också hur viktigt det är med en snabb och säker bokningsprocess. Nu ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete där vi tar ett helhetsansvar för IT-driften", säger Markus Westerlund, vd för EVRY One i Eskilstuna.

Relaterat innehåll