Kommunal väljer Altran – igen!

Kommunal ger Altran fortsatt förtroende som partner för tjänster inom utveckling, förvaltning och support av förbundets SharePointplattform - DelaMed.

”Det känns oerhört roligt att Kommunal fortsatt väljer oss för att realisera den moderna och verksamhetsstödjande samarbetsplattformen DelaMed”, säger Erik Tägtström, Solution Manager SharePoint på Altran.

Partnerskapet grundar sig i det samarbete som startade 2014 mellan de båda parterna. Altran fick då, tack vare sin ledade kompetens inom Microsoft SharePoint, förtroende att bygga upp förbundets samarbets- och dokumenthanteringsplattform. Nabila Yalcin, Projektledare för SharePoint på Kommunal, bekräftar att Altrans djupa SharePoint kompetens har legat till grund även för det fortsatta samarbetet, men menar att det krävs mer än djup kompetens för att ett partnerskap ska bli lyckat.

”Det krävs även engagemang, lösningsfokus, samarbetsvilja, en förståelse för Kommunals verksamhet och Kommunals behov som kund. Det tycker vi att Altrans projekt- och förvaltningsteam har levt upp till” berättar Nabila Yalcin.

Kommunal är Sveriges största fackförbund med ca 510 000 medlemmar. Medlemmarna finns vanligen inom kommuner och landsting, men också inom privat sektor. DelaMed ger Kommunal en central och säker samarbetsportal där användarna kan dela dokument och på ett enkelt sätt. Plattformen innefattar också dokumenthanteringsstöd för förbudets medlemssystem KomMed.

Som världsledande inom innovation och högteknologiska konsulttjänster, erbjuder Altran sina kunder ett nytt sätt att utföra innovation. Koncernen utvecklar morgondagens produkter och tjänster tillsammans med eller åt sina kunder. Altran arbetar tillsammans med sina kunder på varje länk i projektets värdekedja, från idé till industrialisering. Koncernen har erbjudit sin expertis i över trettio år till nyckelaktörer inom sektorerna för rymdteknik, fordon, försvar, energi, finans, biologi/medicin, järnväg och telekom, bland andra.

År 2014 genererade Altran-koncernen intäkter på 1,756 miljarder euro. Med en personalstyrka på nästan 25 000 anställda finns Altran i mer än 20 länder.

I Skandinavien är Altran representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, Karlstad, Linköping,   och Borlänge med cirka 500 medarbetare.

Relaterat innehåll