ICE Services väljer EVRY för helhetsleverans och IT som tjänst

EVRY One, den del av EVRY som riktar sig mot små och medelstora företag, har tecknat ett nytt avtal med International Copyright Enterprise Services AB, ICE. Avtalet omfattar leverans av kontors-IT och arbetsplatser för hela verksamheten vid samtliga kontor i Sverige, England och Tyskland. Det nya avtalet innebär att ett flerårigt samarbete mellan ICE Services och EVRY nu utvecklas ytterligare. Avtalet är treårigt och har ett ordervärde om cirka 10 MSEK.

ICE förväntas med den outsourcade helhetslösningen bland annat förbättra sin Service Desk och licenshantering samtidigt som den ökar kontrollen över den digitala arbetsplatsleveransen och reducerar kostnaderna för IT-supporten.

"EVRYs tjänstebaserade helhetslösning passar vårt mål att leverera en skalbar och flexibel digital arbetsplats inklusive support till alla våra medarbetare runt om i Europa. EVRYs internationella leveranskapacitet och flexibilitet att växa tillsammans med oss gjorde valet av samarbetspartner enkelt", säger Dennie W. Roserell, IT-chef på ICE.

"Med tanke på ICE:s komplexa verksamhet och långt framskjutna position inom hanteringen av digital upphovsrättsinformation är vi särskilt glada att de väljer att utveckla och fortsätta samarbetet med EVRY. ICE verkar i en bransch med höga krav i alla led vilket inte minst förutsätter ett högkvalitativt och kostnadseffektivt IT-stöd. Nu ser vi fram emot att leverera en lösning som kan bidra till deras fortsatt höga tillväxt och där ICE kan fokusera på sin kärnverksamhet", säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

ICE levererar professionella tjänster till musikindustrin inom backoffice och administration av musikaliska rättigheter. Företaget grundades år 2007 som ett joint venture mellan musiksällskapen Stim (Sverige) och PRS for Music (UK). Med mer än 15 miljoner musikaliska verk från fler än 170 000 upphovspersoner, kompositörer och förlag samt högutbildade copyright-handläggare och en unik IT-lösning levererar ICE den mest avancerade servicen på marknaden för musikaliska rättigheter.

"Genom att kombinera storbolagets leveranskapacitet med upparbetade processer, rutiner och partnerskap och samtidigt erbjuda småbolagets flexibilitet och lyhördhet har EVRY skapat ett attraktivt erbjudande. För ICE är förändring en del av vardagen och EVRY visar att de förstår det, både i ord och i handling", säger Dennie W. Roserell.

"Vårt samarbete med ICE går flera år tillbaks i tiden och omfattar flera olika områden. Mot den bakgrunden och med tanke på att få verksamheter präglas så mycket av den digitala utvecklingen som ICE är vi särskilt glada att få utveckla vårt nära samarbete ytterligare", säger Daniel Sundberg, Business Manager, EVRY Outsourcing Services.

Relaterat innehåll