GLC väljer EVRY för införande av ny verksamhetslösning

EVRY har tecknat ett nytt avtal om leverans av verksamhetssystemet Alystra 5 till transport- och logistikföretaget Göteborgs Lastbilscentral (GLC). Införandet av Alystra 5 syftar till att effektivisera och automatisera GLC:s processer inom bland annat orderhantering, transportplanering, fakturering och analys. Avtalet är flerårigt och har ett beräknat ordervärde om 3-4 MSEK.

Införandet av Alystra 5 görs bland annat i syfte att möta kundernas och medarbetarnas krav på säker tillgänglighet och ett effektivt informationsutbyte som kan stödja hela transport- och logistikprocessen.

"Vi kom i läget där vi insåg att vi behövde ett nytt och modernt stöd för verksamheten. För att hitta rätt gjorde vi en grundlig analys, både av vår egen verksamhets behov och av de lösningar som finns på marknaden. I den processen har vi funnit att Alystra och EVRY bäst matchar GLC:s krav på ett modernt, effektivt IT-stöd och en helhetslösning. Avgörande faktorer har också varit att EVRY arbetar med en kontinuerlig produktutveckling, har ett flertal goda referenser och ett transparent arbetssätt vilket gör dem till en lämplig partner för GLC", säger Bengt Meyer, VD för GLC. 

"Det här är en marknad där konkurrensen är hård och där kraven på effektiva informationsflöden och leveranskvalitet är höga i alla led. Vi har på senare tid gjort flera affärer inom transport och logistik och att ytterligare en stor, väletablerad aktör nu väljer EVRY och Alystra som partner och lösning tar vi som ett kvitto på att EVRYs lösningar i dag ligger i framkant av utvecklingen", säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

GLC är en ekonomisk förening som ägs av drygt 140 delägare med en flotta på drygt 350 fordon. GLC tillhandahåller tjänster inom transporter och logistik, drivmedel samt flytt och lagerservice. Företagets huvudkontor ligger i Göteborg.

"GLC har en stor bredd på sitt utbud av tjänster. Utmaningen är därför att både tillhandahålla en produkt med stor flexibilitet och spetsteknik inom varje del av verksamheten. Avtalet är en bekräftelse på den positiva reaktion vi fått från marknaden då vi presenterat Alystra 5 vilket enligt vår mening är marknadens modernaste och mest kompletta TMS (Transport Management System)", säger Michael Björkman, Business Development Manager, EVRY Forest & Logistic Solutions AB.

Relaterat innehåll