EVRY levererar nytt personalsystem till Malmö högskola och Riksantikvarieämbetet

EVRY har tecknat nya fleråriga avtal med Malmö högskola och Riksantikvarieämbetet. Avtalen avser leverans av HR-systemet Primula och tecknas inom det ramavtal EVRY har med Ekonomistyrningsverket (ESV). Bägge avtalen är treåriga. Ordervärdet för avtalen med Malmö högskola och Riksantikvarieämbetet är sammanlagt cirka 6,5 MSEK över en treårsperiod.

Ett antal myndigheter har nu gjort avrop sedan det nya ramavtalet för personalsystem mellan ESV och EVRY blev godkänt i juni 2014. Två av dessa är Riksantikvarieämbetet och Malmö Högskola. I samband med de nya avtalen och införandet av Primula har Riksantikvarieämbetet och Malmö högskola en målsättning att kunna effektivisera processerna och arbetssättet inom personal- och löneadministrationen.

Båda myndigheterna kommer nu att gå från att använda personalsystemet Palasso till Primula. De har också varit snabba med sina avrop för att säkra att systembytet sker i fas med att Palassoavtalet går ut. På Malmö högskola bestämde man sig för att göra ett avrop på ESV:s ramavtal eftersom högskolan i nuläget inte anser att det är aktuellt att gå in i Statens servicecenter.

"Vi följde ESV:s anvisningar eftersom vi tycker att de är bra och tydligt beskriver vad vi behöver göra. De är en god början när man inte drivit ett liknande projekt tidigare och behöver en väl strukturerad process att utgå från. EVRY har också varit mycket professionella och visat att de har både kunskap och erfarenhet att införa den här typen av lösning, säger Jeanette Wahlberg som projektleder systembytet vid Malmö högskola.

Riksantikvarieämbetet resonerar lite annorlunda och tänker sig att bytet till Primula är ett första steg i riktning mot att köpa tjänster av Statens servicecenter.

"Vi förbereder oss för att på sikt gå in i Statens servicecenter men tycker att det här är ett bra tillfälle att byta till det upphandlade personalsystemet. Vi uppfattar EVRY som mycket kompetenta och känner oss trygga i att vi nu kommer att få en bra lösning för framtiden. Beslutet att införa Primula har så här långt fått ett positivt mottagande", säger Lotta Israelsson, personalchef på Riksantikvarieämbetet. 

"Vårt ramavtal med Ekonomistyrningsverket omsätts nu i uppdrag där vi får förtroendet att leverera ett modernt processtöd som kan bidra till att effektivisera och förenkla personalarbetet. Vårt mål är fortsatt att bli den absolut ledande leverantören av personalsystem till offentliga verksamheter och de här avtalen är mot den bakgrunden mycket viktiga för EVRY", säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

Utöver Malmö högskola och Riksantikvarieämbetet har bl.a. Högskolan i Skövde, Riksgälden, Högskolan Väst, Kristianstads högskola och Karlstads universitet gjort avrop från EVRYs ramavtal med ESV.

Primula, som utvecklats av EVRY, är ett personal- och lönesystem för offentliga organisationer som hanterar alla personaladministrativa processer - från anställning till pension.

Relaterat innehåll