EVRY levererar nytt IT-stöd till Landstinget i Uppsala län

EVRY har tecknat ett nytt avtal med Landstinget i Uppsala län om leverans av IT-systemet Orbit som införs för att stödja operationsverksamheten som bedrivs inom landstinget, företrädesvis på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Avtalstiden är fem år med möjlighet för landstinget att förlänga avtalet i upp till fem år. Det initiala ordervärdet är cirka 12 MSEK.

Införandet av Orbit syftar bland annat till att ge ett bättre stöd för planering och koordinering av operationer och andra aktiviteter på operationsenheterna. Det nya IT-stödet ska också bidra till förbättrade operationsflöden samt ge en tydligare översikt och ett enklare arbetssätt. Genom kortare kötider förväntas lösningen även bidra till en ökad patientnöjdhet.

"Det här avtalet är positivt för vårt arbete inom Healthcare och vi ser nu fram emot att leverera en flexibel helhetslösning som kan effektivisera arbetet och bidra till att patienterna får en mycket god vård", säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

I det nya avtalet ingår anpassning/utveckling, integration, implementering, utbildning, vidareutveckling, underhåll, felrättning och support. Genom att integrera Orbit med journalsystemet Cosmic och anestesi- och intensivvårdssystemet MetaVision förväntas landstinget skapa ett heltäckande, effektivt och patientsäkert IT-stöd.

"Det här samarbetet och avtalet är ett genombrott i den meningen att det blir den första installationen där Orbit integreras med Cosmic och MetaVision", säger Jörgen Graneskog, produktansvarig för Orbit, EVRY Healthcare Systems.

Relaterat innehåll