EVRY: Arbetsgivare ser inte potentialen med mobilen - ny undersökning kartlägger svenskarnas mobilvanor

Endast var tionde person har en tjänstemobil. Detta visar en ny undersökning från Norstat som genomförts på uppdrag av konsultjätten EVRY. Trots att funktionerna i smarta mobiler skulle kunna lätta arbetsbördan avsevärt förser överraskande få arbetsgivare sina medarbetare med smartphones. Dagens mobiler är långt mer användbara än vad arbetsgivare och användare tror och mycket potential går förbisedd.

Den nya undersökningen visar att bara 12 procent av de tillfrågade har en tjänstemobil. Samma undersökning i Norge visar däremot att bland norrmännen har istället var femte person arbetsgivare som står för mobilen.

"Det är en anmärkningsvärt låg siffra bland de svenska arbetsgivarna. Samtidigt kan vi också konstatera att många arbetsgivare kan göra ett bättre jobb när det kommer till att göra sina arbetsplatser mer mobilvänliga", kommenterar Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

Undersökningen visar att både i Sverige och i Norge är det är fler män än kvinnor som fått sin smartphone av arbetsgivaren. I Sverige utgör kvinnorna med tjänstemobil så få som 6 procent medan procentantalet för män är 17 procent. Bland de i Sverige som fått mobilen av sin arbetsgivare har 54 procent en årlig hushållsinkomst på minst 900 000 kronor.

"De flesta med tjänstemobil i Sverige har en högre snittinkomst. Det är siffror vi vill ändra på, det finns enorm potential på andra områden så som äldreomsorgen och sjukvården. Här har de mobila lösningarna stor potential att öka effektiviteten", fortsätter Niclas Ekblad.

Men om vi ska bli bättre på att avvända mobilen i tjänsten måste även säkerhetsutbildandet av medarbetare öka. Undersökningen visar på ett glapp i de tillfrågades inställning till mobilt säkerhetstänkande. Trots att tre av fyra läser och hanterar e-post på mobilen utanför arbetstid, svarar hela 62 procent att de tror att deras telefoner inte innehåller information som är känslig om den hamnar på avvägar.

"Tyvärr är svenskar generellt sett lika bra på att använda sina smartphones, som de är dåliga på att förstå riskerna med att inte ha ett fullgott säkerhetstänk kring dessa. Liknade brister i säkerhetstänkandet såg vi i en undersökning som vi genomförde hösten 2014", avslutar Niclas Ekblad.

  • 12 % av svenskarna har tjänstemobil
  • 6 % av kvinnor har arbetsgivare som står för mobilen
  • 62 % anser inte att de har känslig information på sin mobil

Undersökningen genomfördes i april 2015 av Norstat på uppdrag av EVRY. Totalt 1003 personer tillfrågades och underlaget är statistiskt säkerställt.

Relaterat innehåll