eHälsomyndigheten väljer EVRY för helhetslösning inom IT-drift

EVRY har tecknat ett nytt omfattande driftavtal med eHälsomyndigheten. Avtalet innebär att EVRY kommer att ansvara för driften av myndighetens samhällskritiska IT-system för bland annat digital recepthantering. Det nya avtalet löper över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Ordervärdet beräknas initialt vara cirka 69 MSEK. 

eHälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och är placerad i Stockholm. Myndigheten ska initiera, driva och förvalta samhällsviktiga e-hälsotjänster samt samordna regeringens satsningar på e-hälsa. Myndigheten lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige vilket innebär en säkrare, snabbare och smidigare recepthantering. Idag är drygt 90 procent av alla recept e-recept.

eHälsomyndigheten samlar också in, bearbetar och förmedlar statistik om läkemedels-försäljningen i Sverige, samt ansvarar för utveckling av tjänsten HälsaFörMig, ett personligt hälsokonto där du som privatperson ska kunna överblicka, lagra och administrera din hälsoinformation.

"Avtalet och samarbetet med eHälsomyndigheten är en stor framgång och vi är stolta över att de nu gett oss förtroendet att leverera en helhetslösning inom IT-drift för flera år framöver. Avtalet bidrar också till att vår starka utveckling inom branschsatsningen Healthcare och inte minst läkemedelshantering fortsätter", säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

Förutom IT-drift omfattar det nya avtalet mellan EVRY och eHälsomyndigheten olika konsulttjänster inom e-hälsa.

Relaterat innehåll