Cygate skingrar skugg-IT med ny molnanalys

System- och molnintegratören Cygate lanserar en analystjänst som hittar och riskbedömer molntjänster i en kunds nät. Verksamheter har idag tusentals molntjänster i sina nät utan IT-avdelningens godkännande. Molnanalys som tjänst kan signalera och förebygga dataläckor, spara pengar på onödiga tjänster och hjälpa verksamheter att följa den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Tjänsten är tillgänglig utan installation av hårdvara och har mötts av intresse från många verksamheter. Nynas AB har testat molnanalysen med goda resultat. Cygate är en del av Telia.

Företag använde sista kvartalet 2015 i snitt 1100 molntjänster. Tjänster för fildelning, -lagring, -konvertering, chatt, video och mycket mera. Det är mycket sällan som tjänsterna riskbedömts, till exempel om de kan sprida skadlig kod, deras avtal är otydliga och tar över äganderätt till data, tillåter anonym dataöverföring eller lagrar data på platser som strider mot policies, lagar eller förordningar.

Cygate Molnanalys som tjänst identifierar, kategoriserar och riskbedömer molntjänsterna utifrån en bedömning av över 19000 unika molntjänster baserad på Cloud Security Alliances rekommenderade kriterier. Molnanalys som tjänst kan rapportera löpande och även larma vid specifika händelser och förbättra utformningen av företags- och brandväggspolicies. 

Cygate Molnanalys som tjänst hjälper också verksamheter att möta PUL-efterträdaren Dataskyddsförordningens, den nya Säkerhetsskyddslagens eller andra regulatoriska krav då den visar var data kan lagras okontrollerat. Specialoljeföretaget Nynas AB med 1300 användare på 60 platser runt om i världen har använt Cygates tjänst till en molnanalys av sina IT-miljöer: 

– Det har varit jätteintressant, det är en otroligt tydlig och bra rapport. Vi hade ett antal fler molntjänster än vad jag hade räknat med, viktigt här är att man i sin analys bottnar vad som är att klassa som molntjänst eller ej, riskklassningen av viktiga applikationer är en ögonöppnare som tål att tittas djupare på tillsammans med leverantörerna. Med hjälp av molnanalysen kan vi spara pengar och öka kontrollen och framförallt förståelsen kring dokumenthantering i verksamheten. Det hjälper oss även till viss del i anpassningen till den nya Dataskyddsförordningen GDPR, säger Nynas IS/IT Communications and Security Manager Tommy Karlsson.

– Givet den nya Dataskyddsförordningens krav på anmälan inom 72 timmar efter dataläckage och även IT-avdelningarnas behov av att stötta verksamheten på ett säkert sätt är Molnanalys som tjänst oerhört hett nu, vi har ett femtiotal möten bokade redan. Molnanalys som tjänst ger IT-avdelningen en bättre möjlighet att se och ge verksamheten de verktyg den behöver på ett kontrollerat sätt istället för att gissa vad som behövs och används, säger Cygates affärsområdeschef Anders Jägermo.

Cygate erbjuder smakprov på den nya molnanalystjänsten på begäran. Hårdvaruinstallation krävs inte, i de flesta fall kan man utgå från sparade loggar alternativt samla data i några veckor.

Fakta: Nynas

Nynas är ett annorlunda oljebolag - Nynas vill nyttja olja, inte elda upp den. Med omkring 1 000 medarbetare, produktionsanläggningar i Europa och Sydamerika samt kontor i över 30 länder, är Nynas inriktat på att forska om, producera och leverera nafteniska specialoljor och bitumen till en växande global marknad. Tillsammans med kunderna har Nynas kunskapen att hitta nya tillämpningar och möta nya utmaningar som kan hjälpa till att forma vårt samhälle. Nynas utvecklar olja vidare för att skapa värde för sina kunder och den värld vi lever i. 

För mer information: 

Anders Jägermo, affärsområdeschef, Säkerhet, Cygate, 0767-62 60 99, anders.jagermo@cygate.se
Tommy Karlsson, Communications & Security Manager, Nynäs AB, 0761-304559, tommy.karlsson@nynas.com  

http://www.cygate.se/it-som-tjanst/it-sakerhetstjanster/molnanalys-som-tjanst/

Cygate är ett svenskt IT-företag med styrka och flexibilitet. Tack vare vår långa erfarenhet, vårt personliga engagemang och inte minst vår passion till allt som stavas IT är du trygg hos oss. Vi är en del av Telia och på Sveriges största nät kan vi erbjuda lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets för att hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Våra över 700 medarbetare på 21 orter i Sverige gör det möjligt.

Relaterat innehåll