Cygate årets nätverkspartner i norra Europa för Cisco

Cygate Sverige har tilldelats Ciscos utmärkelse ”Architectural Excellence Partner of the Year: Enterprise Networks” för norra Europa. Utmärkelsen delades ut under Cisco Partner Summit 2016 som nyss ägde rum i San Diego.   

Cisco partner Summit Awards delas ut till framstående kanalpartners för att erkänna ledande affärsmetoder och tjäna som föredömen för branschen i sina respektive länder. Hänsyn tas till innovativa lösningar, framgångar genom en arkitekturledd strategi, strategiska resultatfokuserade affärsinitiativ och tillvaratagande av nya möjligheter och tillvägagångssätt. Ciscos motivering löd:

”Med exceptionellt stark tillväxt inom Enterprise Networks, mycket hög kompetens och en god förståelse för kundens behov har Cygate visat sin förmåga som ledaren inom Enterprise Networks. Cygate förstår verkligen innebörden av det intelligenta nätverket som plattform.”

– Kunderna väntar sig det bästa av Cisco, därför är vi glada att kunna arbeta med några av Nordeuropas bästa kanalpartners. Jag är glad att Cygate fått denna utmärkelse för sin fina prestation som en Cisco kanalpartner i vår norra region, sade Niklas Andersson, VD på Cisco AB. 

– På Cygate är vi stolta över att under året ha kunnat öka försäljningen av trådlösa nätverk med närmare 50 procent genom ett starkt säljarbete, bland annat till idrottsarenor. Nät är Cygates kärna, där har vi en mycket djup kompetens och höga certifieringar och det gagnar oss allt mer för varje tjänst, funktion och system som läggs i molnet, säger Patrik Olsson, VD på Cygate.

Ciscos Partner Summit Awards premierar framstående partners inom specifika teknikområden och geografiska regioner. Vinnarna utses av en grupp bestående av Cisco Worldwide Partner Organization Executives och regionala chefer. Cygate är en systemintegratör inom Telia, nyligen certifierad som Cisco som certifierad Cloud Managed Services Partner (CMSP) och även i fjor mottagare av en europeisk Cisco-utmärkelse, ”Architechtural Excellence Datacenter Partner of the Year”.

För mer information: 

Patrik Olsson, vd på Cygate, 0702-50 00 00, patrik.olsson@cygate.se
Erik Arnberg, presskontakt, Cygate, 0725098340, erik.arnberg@cygate.se
Sally Gunnarsson, presskontakt, Cisco Sverige, 0730867297, sagunnar@cisco.com 

Cygate är en svensk IT-leverantör med egna datacenter i Sverige och ett lokalt kontorsnät på över 20 orter med fler än 700 kunniga medarbetare inom Säkerhet, Nätverk, Applikation, UC, Server & Lagring och Molndrift. Cygate tillsammans med Telia och Ipeer utgör en unik kombination på den svenska marknaden. Tillsammans kan vi erbjuda all den kompetens som krävs för IT som tjänst (skräddarsydda drifttjänster, paketerade tjänster och molntjänster) på ett och samma ställe. Vi erbjuder alla de produkter, tjänster, lösningar och den kompetens som krävs för att knyta ihop olika molntjänster. Läs mer på: www.cygate.se

Relaterat innehåll