Cygate är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige

Cygate är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2015 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. Varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT¬‐beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet.

Radars årliga rapport om upplevd IT-leverantörskvalitet gjordes perioden november 2014 till april 2015. Bedömningarna avser kundnöjdhet och upplevd kvalitet inom fyra områden – Infrastrukturtjänster, Outsourcing och drift, Resurskonsulter samt Verksamhetslösningar.

– Vi har ett stort engagemang och ett högt fokus på att verkligen göra skillnad för företag och organisationer i Sverige och det här är ett bevis på att vi lyckas. Att komma etta i kategorin infrastruktur är resultatet av en fantastisk prestation av Cygates 700 medarbetare i hela landet, säger Patrik Olsson, VD på Cygate AB.

Radars rapport visade även att kundernas genomsnittliga nöjdhet med sina IT-leverantörer sjunkit från föregående år. Inom samtliga undersökta områden hade kundernas betyg för leverantörernas förmåga att bygga och upprätthålla den upplevda kvaliteten sänkts mot föregående år.

Ett annat område som genomgående sänkts är kundernas bedömning av leverantörernas förmåga till en god relation. Betyget för Topp 5-leverantörerna inom varje område ligger dock kvar på samma nivå som tidigare år, vilket innebär att skillnaden mellan Topp 5 och genomsnittet under året.

Kunderna ansåg att leverantörernas förmåga att leva upp till överenskommelser om kostnader förbättrats inom samtliga områden förutom inom kategorin verksamhetslösningar. Fullständig rapport finns tillgänglig för kunder på radareco.se under juni månad.

Relaterat innehåll