*Cad-Q i samverkan kring inredningsapplikation

Cad-Quality i Sverige AB och Animatech har inlett ett samarbete i syfte att utveckla en inredningsapplikation till programvaran Revit. Ambitionen är att skapa en databasinteraktion mellan inredarens behov av rumsorienterade utrustningslistor och arkitektens behov av grafisk design- och objektmodellsbaserade rumsstruktur.

Samarbetet tar sin utgångspunkt från Animatechs mångåriga erfarenhet som leverantör av inredningsprogramvaran Anima/AnimaNet till flera av Sveriges ledande arkitektkontor, samt önskemålet härifrån om motsvarande funktionalitet i en BIM (Byggnads Informations Modellering) process kopplad till Revit.

– Cad-Q är Sveriges ledande leverantör av projekteringsverktyg till byggbranschen. Denna position och förtroendet som det innebär har gjort oss mycket engagerade i arbetet med att underlätta byggbranschens resa från gårdagens dominans av ritningsorienterad CAD-projektering till dagens fantastiska möjligheter vid BIM-orienterad projektering, säger Mats Persson, affärsområdeschef på Cad-Q i Sverige AB.

– Med utgångspunkt från våra befintliga kunders utveckling mot BIM känns ett samarbete med Cad-Q som en naturlig fortsättning på den mångåriga ”resa” som vi haft med våra kunder kring deras behov av ett effektivt stöd i uppdrag kring inredningsprojekt, säger Esbjörn Edrén på Animatech.

Relaterat innehåll