*Cad-Q fortsätter sin starka expansion i Norden

Genom uppköpet av Fæster SCi och Athena BSD i Danmark har Cad-Q etablerat sig som en heltäckande lösningsleverantör för den nordiska marknaden. Med detta köp samt köpet av CADis verksamhet i Finland tidigare i sommar framstår Cad-Q nu som en av Europas ledande leverantörer av modell- och ritningsorienterad IT.

Många av Cad-Qs kunder har Norden som sin hemmamarknad och förväntar sig en leverantörsom har kapacitet att bistå med kunskap och lösningar både lokalt och globalt. Med denna expansion fokuserar Cad-Q på att etablera en komplett leverantörsorganisationsom kan tillfredsställa kundernas behov.

De förvärvade bolagen kommer båda att etableras under företagsnamnet Cad Quality A/S där Jesper Sten Christensen blir VD.

”Detta är industriellt riktigt för alla parter – anställda, kunder och leverantörer. Vi blir en del aven stor nordisk organisation där vi bidrar med expertkunnande och kunskap om den danskamarknaden. Våra kunder kommer att få tillgång till Cad-Qs breda portfölj av både produkteroch tjänster,” säger Jesper Sten Christensen.

”Genom uppköpet av Fæster SCi och Athena BSD etablerar vi nu Cad-Q som en spännandeleverantör till hela den nordiska marknaden. Det gör det enklare för oss att stötta våranordiska kunder i deras dagliga verksamhet. Viktigast är ändå att vi har möjlighet att utvecklaoss tillsammans med våra kunder och drar nytta av all den samlade expertis som finns i denordiska länderna,” berättar Rolf Kjærnsli, VD för Cad-Q.

Efter uppköpen i Danmark består Cad-Qs organisation av 180 högt kvalificerademedarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Lösningarna som man erbjuderkunderna är primärt baserade på Autodesk-teknologi, fastighetslösningar samtegenutvecklade kompletterande produkter. I huvudsak är erbjudandena relaterade till viktigaprocesser inom design, projektering, produktion inom bygg- och anläggningsbranschen,industriell produktion och egendomsförvaltning.

Relaterat innehåll