Björn Ivroth ny VD och koncernchef i EVRY

Styrelsen i EVRY ASA har utnämnt Björn Ivroth till ny koncernchef för företaget. Ivroth har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i stora IT-företag som CGI, IBM och Accenture, samt som konsult på McKinsey. År 2012-2014 var han VD för CGI Sverige, och ansvarig för omstruktureringen av verksamheten. CGI är världens femte största oberoende leverantör av IT- och servicetjänster

- Vi är mycket glada över att ha fått Björn Ivroth ombord. Med honom som koncernchef skall vi utveckla EVRY till att bli Nordens ledande leverantör av IT-tjänster. Han kombinerar bransch- och ledarerfarenhet med gedigen erfarenhet av förändringsprocesser. Allt detta är viktiga egenskaper för den som skall leda EVRY i framtiden, konstaterar EVRYs styrelseordförande Jo Lunder.

- Jag ser fram emot att få arbeta med ledningen för att lära känna bolaget, de anställda och våra kunder. Tillsammans skall vi skapa ett starkare företag som skall leverera förstklassiga kundupplevelser och en lönsam tillväxt, konstaterar Björn Ivroth.

Ivroth startar sin anställning omedelbart. Han ersätter Terje Mjøs.

- Under de sista tio åren har jag sett EVRY växa och bli ett stabilt bolag med marknadsledande position i Norge och en bra utgångspunkt för fortsatt tillväxt i Sverige. Jag är säker på att Apax är den bästa ägaren av bolaget, vilket kommer att bidra till att de blir nordiska mästare på IT-tjänster. För mig är det rätt tid att lämna över till en ny koncernchef, säger Terje Mjøs.

- Vi är mycket tacksamma för Terje Mjøs mångåriga ledarskap, och speciellt för hans insatser i samband med den process som har lett fram till gårdagens ägarskifte, konstaterar Jo Lunde

Apax är ett av världens ledande riskkapitalbolag med betydande internationell erfarenhet av IT-tjänster. Apax har ställt sig bakom EVRYs strategi och önskar forcera implementeringen av den och stärka EVRYs starka sidor, bland annat bolagets portfölj av lösningar för bank- och finanssektorn. Apax vill också bidra till att EVRY fortsätter sin expansion i Norden, i andra sektorer och andra geografiska marknader.

Apax har konstaterat att de stödjer EVRYs målsättning att bygga konkurrenskraftiga molntjänster för nästa generations IT-drift, där de gärna ser att EVRY genomför möjliga förvärv.  Apax fond kan stödja EVRY finansiellt och med kompetens när det gäller investeringar och förvärv som stödjer bolagets strategi för lönsam tillväxt. Se ytterligare information om Apax syn i det pressmeddelande som publicerades den 8 december 2014.

EVRY kommer fortsatt att ha sitt huvudkontor i Norge och förvalta sitt nordiska arv. Företaget skall växa och bli ännu bättre på att utnyttja ny teknik för att kunna arbeta mer effektivt och vara konkurrenskraftiga i en allt mer global industri. EVRYs starka position i Norden är också en viktig byggsten för den framtida tillväxten.

Relaterat innehåll