Altran lanserar sin strategiska plan: ‘Altran 2020. Ignition’

Ny strategisk plan sätter upp nya utsiktspunkter för Ingenjörs- och FoU-tjänstmarknaden (IFoU). ‘Altran 2020. Ignition’ sätter som mål > 3 miljarder euro i intäkter och en lönsamhet som är bäst i sin kategori genom ökat värde, GlobalShore-industrialisering, geografisk expansion och överlägsen drift.

Nya drivrutiner kommer att öka marknaden för Ingenjörs- och FoU-tjänster, som förväntas uppgå till ~ 220 miljarder euro till 2020.

Globalisering och konsolidering förväntas avsevärt påskyndas, tack vare kundefterfrågan.

Altran kommer att förbättra sina tjänster genom ökat värde, industrialiserad GlobalShore och kvalitet som är bäst i sin kategori. 

Finansiella mål för 2020: 

o Intäkter: > 3 miljarder euro

o EBIT-marginal: ~13% av intäkterna

o Fritt kassaflöde: 7% av intäkterna

Idag meddelar Altran sin strategiska plan för 2016-2020: ‘Altran 2020. Ignition’ Denna ambitiösa plan syftar till att skapa värde för alla intressenter i bolaget: 

Kunder, med ledande lösningar, ökad konkurrenskraft och globala närvaro,

Altrans aktieägare, som kommer att gynnas av bättre ekonomiska resultat,

och Altrans ingenjörer, genom ett nytt sätt att uppfylla deras passion för innovation.

‘Vi har kommit till en verklig inflexionspunkt för vår bransch. Marknaden för ingenjörs- och FoU-tjänster genomgår stora förändringar. Vi bedömer att vår marknad kommer att växa betydligt snabbare än vad traditionella observationer har föreslagit hittills. Detta kommer att drivas av kunder, som måste påskynda sin tid till marknadsintroducering för att bättre kunna utföra innovationer, differentiera sig, låta det bästa som planeten har att erbjuda bidra till deras egen FoU och gå mot transformerande outsourcing av effektivitetsskäl. 

Kunderna vill att vi ska fånga detaljerna i deras affärsfrågor, föreslå effektiva lösningar och bidra med högre värde. De förväntar sig att vi ska vara globala och erbjuda dem en strategi som kombinerar viktiga teknologier, domänexpertis och korsbefruktning mellan sektorer. 

‘Altran 2020. Ignition’ har utformats för att tillgodose våra kunders föränderliga behov. Först kommer vi att öka värdet av det vi erbjuder våra kunder. I denna avsikt kommer vi att komplettera vårt nuvarande utbud genom att kanalisera all vår kompetens, våra tillgångar och immateriella rättigheter världen över via en rad särskilda centra i världsklass. Därefter förväntar sig våra kunder att vi ska vara mer och mer industriella. De vill ha det bästa planeten kan erbjuda till bästa möjliga pris. Därför kommer vi att bygga världens främsta offshore-kapacitet vad gäller IFoU-tjänster. Slutligen kan vi inte vara globala utan att påtagligt rampa upp vissa viktiga marknader, och framför allt utveckla en större närvaro i USA.

Denna strategiska plan motsvarar en tillväxt som kommer att gynna våra kunder, våra aktieägare och våra 25 000 ingenjörer och konsulter. Vi kommer att arbeta för att bli mer globala, mer innovativa, och kommer att förbättra våra affärsmodeller för att bättre kunna tjäna våra kunder. Vi kommer att fortsätta vara särskilt uppmärksamma på verksamheten och kundtillfredsställelse. 2016 och 2017 kommer att vara övergångsår med omvandling, för att kunna nå full styrka under 2018-2020,’ sade Dominique Cerutti, ordförande och koncernchef.

‘Altran 2020. Ignition’

Marknaden för ingenjörs- och FoU-tjänster förväntas uppgå till 220 miljarder euro fram till 2020, drivet av förväntningar från nya kunder.

Tre medel kommer att öka IFoU-tjänstesektorn:

FoU-utgifter bland alla branscher och främst bland världens 500 största företag (+ 6% per år) på grund av kritiskt behov av differentiering, oroselement på grund av teknologier, och hårdare miljö- och säkerhetsföreskrifter

Progressiv ökning i andelen outsourcing (+ 0.5pt per år) till tekniska partners som Altran

En acceleration av transformerande outsourcing, som ger en ny grad av effektivitet för kunderna

Altran är bäst positionerat för att ta ledningen i denna marknadsomvandling

På grund av marknadens utveckling, globalisering och framtida konsolidering, räknar vi, eftersom typiska mönster tyder på en sådan mognadsfas, att ett fåtal världsledande företag kommer att dyka upp, som erbjuder sina tjänster till 20% av denna marknad värd 220 miljarder euro. Tack vare sina team, tillgångar, laboratorier, immateriella rättigheter och sin internationella närvaro är Altran väl positionerat för att ta till vara på denna möjlighet. 

Fyra tillväxtmotorer 

Ökat värde: kundefterfrågan blir både bredare och mer specifik. Altran kommer att förbättra sina modeller för värdeskapande med fyra initiativ: centra av världsklass, verksamhetsrådgivning, ökning av innovativ produktutveckling, och utnyttjande av transformerande outsourcing-team.

Industrialiserad GlobalShore:Altran har för avsikt att bygga världens främsta offshore-kapacitet för IFoU-tjänster med lansering av en skalbar och industrialiserad distributionskedja av ingenjörstjänster som erbjuds till ett konkurrenskraftigt pris.

Geografisk expansion:

o USA: ändra dimensionen för att nå 500 miljoner euro till år 2020, 

o Tyskland: investera och växa till över 400 miljoner euro till år 2020, 

o Kina: utnyttja de befintliga samriskföretagen (med fokus på fordonsindustrin), 

o Indien: expandera, från en befintlig bas av 1200 personer, för att bli en hörnsten i den industrialiserade GlobalShore-strategin.

Överlägsen drift kommer att förbli högsta prioritet: bäst i sin kategori, fokus på faktureringsandel och kostnadsoptimering.

Planen kommer att bli framgångsrik genom ett stegvis genomförande samtidigt som den aktuella utförandedisciplinen bibehålls. Altran anser att denna strategiska plan definierar en ny värdesmodell och tillhörande nivåer av standarder för industrin för IFoU-tjänster, vilket kommer att bidra till att globala kunder uppnår sina ambitiösa mål i en spännande men strängare och mer krävande miljö.

Grundvillkor för Altrans finansiella modell för 2020:

Intäkter: > 3 miljarder euro

EBIT-marginal: ~13% av intäkterna

Fritt kassaflöde: 7% av intäkterna

EPS-tillväxt: > 100% under perioden

Riskkapital < 1,5 gånger EBITDA vid slutet av varje år (inklusive M&A-aktiviteter).

Presentationen för analytiker och investerare kommer att finnas tillgänglig via Webex från 14:30 (CET) 23/11.

Om Altran
Som världsledande inom innovation och högteknologiska konsulttjänster, erbjuder Altran sina kunder ett nytt sätt att utföra innovation. Koncernen utvecklar morgondagens produkter och tjänster tillsammans med eller åt sina kunder. Altran arbetar tillsammans med sina kunder på varje länk i projektets värdekedja, från idé till industrialisering. Koncernen har erbjudit sin expertis i över trettio år till nyckelaktörer inom sektorerna för rymdteknik, fordon, försvar, energi, finans, biologi/medicin, järnväg och telekom, bland andra.

År 2014 genererade Altran-koncernen intäkter på 1,756 miljarder euro. Med en personalstyrka på nästan 25 000 anställda finns Altran i mer än 20 länder.

ignition.altran.com
www.altran.com

Presskontakt
+33 1 46 41 72 10
press@altran.com

Följ oss på Twitter: 
@Altran #Altran2020

Relaterat innehåll