ÅF stärker sitt erbjudande till fastighetsmarknaden

ÅF förvärvar L.E.B Consult AB. Förvärvet förstärker ÅFs kunderbjudande inom projektering av installationer för bland annat sjukhus och andra komplexa byggnader.

- L.E.B lyfter vår framgångsrika verksamhet inom fastighetsområdet, både avseende kunder, kompetens och geografisk närvaro, säger Björn Qvist, chef för ÅF Infrastructures affärsområde Buildings. Tillsammans blir vi 800 kvalificerade ingenjörer som arbetar med energieffektivisering och smarta lösningar i byggnader.

L.E.B bildades 1962 och har cirka 50 anställda baserade i Stockholm, Eskilstuna och Linköping. Bolaget tillhandahåller kvalificerade tjänster inom VVS-projektering och energieffektivisering för komplexa byggnader som exempelvis sjukhus, kontorsfastigheter, risklaboratorier, industri och verkstäder, och försvarsanläggningar. L.E.B omsatte cirka 60 MSEK under det senaste räkenskapsåret, som avslutades i april 2015, med god lönsamhet.

- Tillsammans med ÅF blir vi en större och starkare leverantör som kan ta större åtaganden. Det vet vi att våra kunder efterfrågar, säger Lars Mohlin VD på L.E.B.

Verksamheten i L.E.B kommer att ingå som en del av division Infrastructures affärsområde Buildings under ledning av Björn Qvist.

Relaterat innehåll