ÅF förstärker sin ledande position inom Food & Pharma

ÅF har förvärvat PRC Engineering och blir därmed en ännu starkare aktör inom Food & Pharma.

PRC Engineering är specialister på design av produktionsanläggningar, processlösningar, automation, IT och validering inom läkemedel, livsmedel, energi och övrig industri. Cirka 230 ingenjörer på tio orter i Sverige hjälper kunder att bygga upp, effektivisera eller automatisera tillverkning och produktion. Företaget grundades 1990 och omsatte under 2014 cirka 260 MSEK med god lönsamhet.

- Vi är imponerade över hur PRC har lyckats växa med god lönsamhet under de senaste åren, säger Per Magnusson, divisionschef i ÅFs division Industry. På en fragmenterad marknad blir ÅF och PRC en ännu starkare leverantör av kompletta lösningar. Utöver Food & Pharma, kompletterar ÅF och PRC varandra också vad gäller leverans av energi- och industriprojekt.

- Våra kunder efterfrågar leverantörer som kan åta sig större projekt, säger Peter Bräck, VD och delägare av PRC. Nu får vi kraften att göra det och våra ingenjörer får möjlighet att jobba i ännu mer intressanta projekt.

PRC kommer, i sin helhet, att ingå i ÅFs division Industry under ledning av Per Magnusson. Ett nytt affärsområde skapas med inriktning mot projektleveranser och konsulttjänster till kunder inom Food & Pharma. Medarbetare från både ÅF och PRC kommer att ingå i det nya affärsområdet.

Relaterat innehåll