2015 års vinnare av Prevas Student Embedded Award

I samband med LINK-dagarna i Linköping delades Prevas Student Embedded Award ut för andra gången. 

Överst på prispallen stod studenten Oskar Södergren med sitt ”Yggdrasil Home Automation System”. Det är en innovativ och flexibel lösning för hemautomation som genomsyras av flexibilitet och enkelhet med stort kostnadsfokus. 

Prevas Student Embedded Award är ett årligt återkommande pris för studenter vid Linköpings Universitet som utdelas i samarbete med Datateknologsektionen och sektionen för Teknisk fysik och elektroteknik. Priset delas ut till det bidrag som bäst uppfyller Prevas önskemål om teknisk höjd, användbarhet, kvalitet samt smarta och innovativa idéer.

- Vi vill se ett bättre och närmare samarbete mellan studenter och näringsliv. Utifrån det växte idén om en produkttävling för studenter fram. Den ger Prevas en möjlighet att hjälpa till och inspirera till att nya embedded-ingenjörer i toppklass kommer ut i arbetslivet. Med stor glädje presenterar jag Oskar Södergren som vår andra vinnare av priset, säger Anders Malmby regionchef på Prevas AB.

Tävlingsbidragen ska innehålla elektronik och mjukvara. Det ska finnas en framtagen fungerande prototyp med tillhörande dokumentation. Syftet med tävlingen är att inspirera studenterna till att våga ta sina idéer vidare. Prevas hjälper till att förverkliga idéerna genom att ge råd, fungera som bollplank och bidra med material och komponenter.

- För mig har tävlingen inneburit att jag fått stöd i att utveckla min idé om enkla, billiga och flexibla lösningar för hemautomation. Det stöd jag fått från Prevas har hjälpt mig på vägen och gett mig en trygghet i att jag är på rätt spår, säger Oskar Söderberg vinnare av Prevas Student Embedded Award.

Prevas Student Embedded Award är ett årligt återkommande pris för studenter på Linköpings Universitet med en prissumma på 10 000 kr som delas ut till bästa bidrag. Lösningen ska ha en teknisk höjd, vara nyskapande och användbar. Mer information finns att läsa på www.prevas.se/studentembeddedaward.

För mer information och uppföljning 

Anders Malmby, regionchef Prevas AB
E-post: anders.malmby@prevas.se, tel: 013-32 86 27

Per Österling, konsultchef Prevas AB
E-post: per.osterling@prevas.se, tel: 013-32 86 02

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Relaterat innehåll