Genius in ICT

Med start i september 2017 sätter Compare fokus på jämställdhet i ICT-branschen i Värmland i form av projektet Genius in ICT. Syftet är att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen i Värmland kring jämlik rekrytering, säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och öka rekryteringsunderlaget för företagen.

Tillsammans med CGI, Sogeti, Tieto och ÅF kommer vi under projektets gång titta på på vad som krävs för att säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och hur vi tillsammans kan skapa ett större rekryteringsunderlag till ICT-branschen. Vi kommer att testa koncept och metoder som kan bli långsiktigt hållbara för att säkra en bredare bas för rekrytering. Koncept och metoder kommer att utgå från företagens behov och önskemål.

Till projektet kommer ett Advisory board att kopplas med unga IT-studenter både från Karlstads universitet och från relevanta gymnasieutbildningar.

Medlemsföretagen bjuds under projektets gång in till att medverka i utbildning samt workshops med fokus på en jämställd ICT-bransch.

Håll utskick i kalendern

Information om projektet kommer du att hitta med hashtaggen #geniusinICT i sociala medier.

Projektet pågår mellan 2017-06-01 - 2018-12-31.