Genius in ICT

IT-branschen står inför en enorm kompetensbrist och en viktig del är att attrahera fler kvinnor. Endast 22% av de som arbetar inom IT i Värmland idag är kvinnor. Enbart 5% av kvinnorna i åldrarna 16-30 år är intresserade av ett jobb inom IT. Med Genius in ICT sätter vi fokus på jämställdhet i ICT-branschen i Värmland.

Tillsammans med CGI, Sogeti, Tieto och ÅF testar vi koncept och metoder för att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen i Värmland kring jämlik rekrytering, säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och öka rekryteringsunderlaget för företagen. Koncept och metoder utgår från företagens behov och önskemål. Förhoppningen är att hitta långsiktigt hållbara koncept och metoder för att säkra en bredare bas för rekrytering.

Företagen bjuds kontinuerligt in till föreläsningar och workshops med fokus på en jämställd ICT-bransch. Vi har även ett Advisory Board av unga IT-studenter både från Karlstads universitet och Klara Gymnasium som medverkar i våra gemensamma aktiviteter och bidrar med sina tankar och förväntningar inför arbetslivet.

Genius in ICT pågår mellan juni 2017 - december 2018.