Veriscan Security

Veriscan Security AB: www.veriscan.se 
● Adress: Box 4082 650 04 KARLSTAD, Besök: Verkstadsgatan 20: Hitta till oss
● Telefon +46 (0)54 85 66 20: Fax: +46 (0)54 85 66 20: E-post: info@veriscan.se
● Grundades och etablerades i Karlstad 1999
● Huvudkontor i Karlstad med säljkontor i Stockholm.
● Antal anställda: 8 i Karlstad.

..................................................
Verksamhetsområden:

Veriscan Security erbjuder rådgivning och verifiering av informationssäkerhet samt även kvalificerade tekniktjänster och utbildning inom området. För verifiering av en organisations informationssäkerhet arbetar Veriscan Security och licenspartners med, Veriscan Rating, en unik metod att mäta informationssäkerhet på olika nivåer. Kunder är större organisationer inom privat och offentlig sektor.

Exempel på tjänster:
● Införande av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
● Riskanalys med inriktning på informationssäkerhet
● Kontinuitetsplanering - att kunna upprätthålla verksamheten även då den utsätts för yttre och inre påfrestningar
● Managerade säkerhetstjänster (MSt)
● Säkerhetsmätning: Veriscan Rating är en patentsökt metod som utvecklats av Veriscan Security för att mäta informationssäkerhet i en organisation på en nivå som är relevant för just den aktuella organisationen.

Veriscan deltar i utvecklingen av den kommande ISO-standardserien för informationsssäkerhet, ISO 27000-serien.

Några exempel på kunder: ● Volvofinans Bank ● Tieto R&D Services ● Rolls-Royce ● Addici ● Ticket ● Naturhistoriska Riksmuseet ● BRÅ (Brottsförebyggande rådet) ● SSAB ● Fora ● Länsförsäkringar Stockholm

Volvofinans: Informationssäkerhet på Volvofinans >>
Länsförsäkringar: Informationssäkerhet på Länsförsäkringar >>

..................................................
Relaterade kompetenser:

  • Informationssäkerhet
  • Kontinuitetsplanering
  • Säkerhetstjänster
  • Säkerhetsmätning
  • ISO 27000