Swedwise

Swedwise AB: www.swedwise.se
● Adress: Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad ● Hitta till oss
● Telefon +46 70-279 99 71, ● E-post: info@swedwise.se  
● Grundades och etablerades i Karlstad 2010
● Huvudkontor i Karlstad. Lokalkontor i Stockholm och Göteborg
● Antal anställda: 22

..................................................
Verksamhetsområden:

Swedwise är ett högteknologiskt, svenskt bolag inom informationshantering. Swedwise arbetar för att i sin nisch utveckla teknologier som minskar den manuella hanteringen av information, utskriftsvolymer och pappersflöden i både stora och små organisationer. Genom detta arbete åstadkommer vi tillsammans med våra kunder stora förändringar i företagens administrativa processer. Swedwise strävar efter att göra sina kunder framgångsrika och lyckliga.

..................................................
Kompetensområden:

● Affärslösningar ● Datafångst ● Dokumenthantering ● In- och utdatahantering ● Konsulttjänster ● Processutveckling ● Projektledning ● Systemintegration ● Systemutveckling ● Utbildning ● Verksamhetsstyrd integrationsstrategi

..................................................
Teknikkompetens:

● Documon ● StreamServe ● MuleSoft Anypoint Platform ● Cream ● Microsoft .NET ● Lexmark ● xTrade ● Java  Nuance  Autostore

..................................................
Certifieringar/Partners:

● OpenText ● MuleSoft  ● Xware ● Inobiz  ● Lexmark

..................................................
Kundreferenser:

● Stockholms läns landsting ● SBAB Bank ● B&B Tools Solution AB ● Edsbyverken ● VSV Frakt AB ● Västra Götalandsregionen ●Hemtex ● Ihi Bupa ● Arcelor Mittal Construction AB ● Göta Energi AB ● Datametrix ● Tele2 ● Damco ● Geodis Wilson ● 3 (hI3G Access Ab) ● Rexel ● Benders ● Löfbergs ● Nordic Paper ●Systemair

..................................................

Relaterade kompetensområden:

 • Affärslösningar
 • Datafångst
 • Dokumenthantering
 • In- och utdatahantering
 • Konsulttjänster
 • Processutveckling
 • Projektledning
 • Systemintegration
 • Systemutveckling
 • Utbildning
 • Verksamhetsutveckling
 • Cream
 • Documon
 • Java
 • Microsoft .NET
 • ReadSoft
 • StreamServe
 • Mule Anypoint Platform
 • ActiveMQ
 • xTrade
 • Inobiz
 • OpenText
 • Lexmark
 • Xware