Sweco

Sweco: www.sweco.se
● Adress: Sandbäcksgatan 1, Box 385, 651 09 Karlstad; Hitta till oss
● Telefon +46 54 14 17 00: Fax: +46 54 14 17 01
● Grundades 1889 och etablerades i Karlstad 1959.
● Sweco är organiserat i sex affärsenheter med kontor på 87 orter i Europa och på ytterligare 15 orter i andra världsdelar.  
● Antal anställda: Drygt 6.000 varav drygt 180 i Karlstad. Del av företaget (Sweco Position) med 11 anställda i Karlstad är med i Compare.

..................................................
Verksamhetsområden:

Swecos affärsidé är att skapa värden genom att leverera kvalificerade konsulttjänster. I Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vårt arbete resulterar i bättre luft och renare vatten, vackra och ändamålsenliga bostäder och arbetsplatser, effektivare distribution och användning av energi, vägar och broar som gör trafiken säkrare och restiden kortare, produktion som är effektiv, lönsam och miljöanpassad.

..................................................
Kompetens/Bransch/Teknik:

Swecos IT-konsulter inom geografiska data och samhällsutveckling erbjuder största möjliga kund- och verksamhetsnytta i varje uppdrag, oberoende av den underliggande tekniken. Användningsområdena är många och uppdragen kan handla om allt från att öka effektiviteten i transportsektorn och undersöka behovet av kollektivtrafik till att planera skogsavverkning eller hålla reda på vatten- och avloppsledningar. Swecos IT-konsulter är främst verksamma inom energi, infrastruktur, offentlig sektor, miljö, skog och transport. 

Systemutveckling: ● Skräddarsydda applikationer ● Mobilitet ● Avancerade webbkartor ● Användarstyrd utveckling ● Testledning och testning ● Iphone-/Androidapplikationer

Datahantering och -analys: ● Datakonvertering ● Datastädning ● Datamodellering ● Geodata ● Geografiska analyser (GIS)

Verksamhetsutveckling: ● IT-utredningar ● GIM (geographic information management) ● Processkartläggning ● Nyttovärdering (PENG)

..................................................
Certifieringar / Partners:

Partnerskap: ● Microsoft ● ESRI ● Pitney Bowes Business Insight ● Apple ● Autodesk ● Lantmäteriet ● PocketMobile ● Qlickview ● SAFE ● DPS ● TC connect ● Net1

..................................................
Kundreferenser:

Regionala kunder inom ICT: ● Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ● Transportstyrelsen ● Trafikverket ● Konsumentverket ● Skogsstyrelsen ● Fortum ● Landstinget i Värmland ● Västra Götalandsregionen ● Värmlandstrafik ● Karlstad Elnät ● Karlskoga Elnät ● Grums kn ● Arvika kn ● Forshaga kn ● Torsby kn

...................................................

Relaterade kompetenser: (under utveckling)

 • Applikationsutveckling
 • Databaser/Datalagring
 • Datainsamling
 • GIS/Positionering
 • Internettjänster
 • Konsulttjänster
 • Mobila applikationer
 • Mobila plattformar
 • Mobila tjänster
 • SW Testing
 • Systemutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Webblösningar
 • Android
 • Autodesk
 • iPhone/iPad
 • PWiz-GE
 • Apple
 • Autodesk
 • DPS
 • ESRI
 • Lantmäteriet
 • Microsoft
 • Net1
 • Pitney Bowes
 • PocketMobile
 • Qlikview
 • SAFE
 • TC connect