Stamford

Stamford AB: www.stamford.se

 • Adress: Magasin 3, Löfbergskajen, 652 24 Karlstad: Hitta till oss
 • Telefon +46 54 137990: Fax: +46 54 137999: E-post: skicka
 • Grundades och etablerades i Karlstad: 1990
 • Kontor/bolag/verksamheter: Karlstad, Stockholm
 • Antal anställda: 35 i Karlstad
 • Ingår i AddNode Group AB sedan 1/9 2016


..................................................
Verksamhetsområden:

Stamford är ett produktorienterat företag som utvecklar och marknadsför specialsystem för dagligvaruhandeln, affärssystem för fastighetsförvaltare samt systemstöd för kommunikation med appar.  Våra kunder finns i Sverige och Norge och vår målgrupp är företag inom detaljhandel och fastighetsförvaltning.

Spetskompetens: Progresskonsulter och Javakonsulter
..................................................
Kompetensområden:

Vi producerar och levererar branschanpassade affärssystem och butiksdatasystem för detaljhandel och fastighetsförvaltare. Butiksdatasystemet går att köra på flera plattformar såsom MS Windows, Linux eller Apple OS X var för sig eller i kombination.

..................................................
Branschkompetens:

Vi levererar lösningar och system till Dagligvaruhandel, Detaljhandel och Fastighetsförvaltare

..................................................
Teknikkompetens:

Progress, Java, ExtJs

..................................................
Certifieringar/Partners:

..................................................
Kundreferenser i regionen:

Coop, Vänerförvaltning, HSB Värmland

..................................................

Relaterade kompetensområden:

 • Affärssystem
 • Butiksdataasystem
 • Egna produkter (SW/HW)
 • ExtJs
 • Java
 • Progress