Sogeti

Sogeti Sverige AB: www.sogeti.se

  • Adress: Box 1911, Norra Klaragatan 18 (Karolinen), 651 19 Karlstad: Hitta till oss
  • Telefon (vx) +46 8 536 820 00
  • Grundades 1967: Etablerades i Karlstad 2003 - men har funnits här sedan 1967 som Värmlandsdata, Programator (1986), Cap Programator (1992), Cap Gemini Ernst & Young (2000).
  • Sogeti finns i 15  länder och på 21 svenska orter
  • Antal anställda: 20.000 globalt, cirka 1.150 i Sverige varav ca 50 i Karlstad.


..................................................
Verksamhetsområden:
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster.

..................................................
Kompetensområden:
I Karlstad är vi ca. 50 konsulter och vi har en mängd spännande uppdrag inom Integration, Industriell IT, Business Intelligence samt webbplatser, intranät och mobilitet. Vi jobbar med systemutveckling i .Net med C# och med utveckling av appar för Android, iPhone och Windows. Vi är experter på produkter som exempelvis SQL Server, BizTalk, SharePoint och EPiServer.
 
..................................................
Branschkompetens:
Sogeti har en omfattande verksamhetskunskap inom många olika branscher. I Karlstad är vi specialiserade inom följande branscher: ● Papper och massa ● Stål och verkstad ● Hälso- och sjukvård ● Universitet ● Offentlig sektor

..................................................
Teknikkompetens:
Inom Sogeti finns en kombination av bred teknisk kunskap och spetskompetens på IT-området. Genom att satsa på certifieringar garanterar vi att våra kunder får service av hög kvalitet.
Sogeti i Karlstad arbetar främst med dessa tekniker: 

  • Applikationsutveckling för Windows, iOS, Android m.m.
  • Webbutveckling i MVC, ASP.Net, EpiServer, SharePoint m.fl.
  • Integrationslösningar med Microsoft BizTalk och StreamServe
  • Databasutveckling med SQL Server och Oracle
  • Testning

..................................................
Certifieringar / Partners:
Sogeti Sverige AB är GOLD partner med Microsoft. Med över 550 konsulter över hela Sverige specialiserade på Microsoft-teknologi utvecklar och vidareutvecklar vi lösningar för våra kunder. Vi har också högsta partnerstatus i Sverige på Microsoft vilket ger oss unika insikter och tillgång olika resurser på Microsoft och vi ligger alltid i framkant kring nya plattformar. Med vår breda och djupa kompetens inom Microsofts-teknologi och tjänster kan vi på ett kostnadseffektivt sätt leverera stor affärsnytta till våra kunder.