Ricoh IT Partner

Ricoh IT Partner: www.ricohitpartner.com

 • Adress: Lantvärnsgatan 4, 65221 Karlstad
 • Telefon: +46 54 175400
 • E-post: info.karlstad@ricoh-itpartner.se
 • Grundades och etablerades i Karlstad: 1985
 • Antal anställda: Ricoh- koncernen har 600 anställda i Sverige varav 18 i Karlstad.

..................................................

Ricoh Sverige är en del av ett världsledande företag inom dokumenthantering, IT-tjänster och grafisk kommunikation. Ricoh-koncernen är aktiv på alla världens kontinenter, och drivs av ambitionen att leverera marknadens mest effektiva, säkra och miljöanpassade IT-lösningar.

Ricoh IT-Partner är fristående företag, men samtidigt exklusiva partners till Ricoh Sverige, som erbjuder hela Ricohs produkt- och tjänsteutbud för IT-infrastruktur,  dokumenthantering, och AV/Videokonferens.

Vi erbjuder:

 • IT - Drift och underhåll
 • IT - Konsultation
 • Företagstelefoni
 • Utskriftslösningar
 • Dokumenthantering
 • Service och underhåll av kontorsmaskiner
 • Konferensutrustning
 • Digital talhantering
 • Posthantering

..................................................

Den 1 februari 2013 förvärvade Kontorseliten Ricoh IT Center i Karlstad. Vi - Kontorseliten i Karlstad AB lämnade då Koneo-kedjan efter närmare 25 år.
 
Detta innebar att vi ökade vår kompetens, fick ett bredare erbjudande och blev därmed en mycket starkare IT- leverantör med över 20 medarbetare, varav fyra IT-konsulter och fem servicetekniker, samtliga med väldigt många års erfarenhet av branschen.
 
Vi kan idag tack vare vårt nära samarbete med Ricoh erbjuda dig heltäckande lösningar för IT-produkt o tjänst samt drift , dokumenthantering, videokonferens och företagstelefoni.

Vi jobbar även med digital talhantering och frankering, och har ett heltäckande utbud av förbrukningsmateriel.

Våra kunder är allt ifrån enmansföretag till Stat, Kommun, Landsting och grafisk produktion.
 
Vi tror idag, precis som vi gjorde 1985, att grunden för ett stabilt företag är långsiktiga kundrelationer. Varje trogen kund - Vår framgång!
 
Jag har personligen alltid arbetat utifrån hur jag själv vill bli bemött. Ärlighet, pålitlighet och kvalitet, är det som får mig att återkomma och vara en trogen kund. Den inställningen har jag och min personal haft som ledord de senaste 25 åren.

Välkommen till Ricoh IT Partner i Karlstad - Du kan lita på oss.

Mvh: Lars Johnson V.D.