Rejlers

REJLERS: www.rejlers.se

 • Besöksadress: Bergendorffsgatan 5B
 • Postadress: Rejlers Sverige AB, Bergendorffsgatan 5B, 652 24 KARLSTAD
 • Telefon +46 771 78 00 00
 • Grundades: år 1942; Etablerades i Karlstad/Värmland: år 1963
 • Antal anställda: 2.100 konsulter i Norden varav ca. 150 i Karlstad
 • Följ oss på LinkedIn >>
 • Följ oss på Facebook >>


ENERGIZED ENGINEERING: Den extra kraften, en motor i projektet. Som ökar farten, hittar lösningarna och får fler att jobba bättre tillsammans. Som bidrar med kompetens och en vision om hur saker och ting kan förbättras. Läs mer >>

..................................................
Verksamhetsområden:

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. Vi sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genom föra projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

Telekommarknaden kännetecknas sedan länge av att kunderna har ett fortsatt behov av både ökad snabbhet och kapacitet för sin kommunikation, detta ökar kraven både på mobil- och fibernäten. 

Rejlers deltar aktivt i utbyggnaden och förvaltningen av fiber- och mobilnäten. Teleingenjörer och projektledare från Rejlers, med hög kompetens och stort engagemang, ingår i allt fler stora uppdrag i Skandinavien.  Rejlers har även stora uppdrag mot statliga myndigheter inom bl. a säkerhetssidan.

Under 2016 är informationssäkerhet ett satsningsområde. Det ständigt ökande behovet av lagring av information och informationsutbyte ställer nya krav på hantering av både fysisk och logisk säkerhet. Likaså krav på en väl genomtänkt hantering av all information som flödar genom ett företag. 

Våra värdeord

Under Rejlers 70-åriga historia har fyra värdeord utkristalliserat sig. Värdeorden är pålitlig, framgångsrik, personlig och hälsosam. De vill vi dela med varandra och med vår omvärld.

Kompetensomåden

 • Nätplanering
 • Optimering
 • Projektering
 • Projektledning
 • Process-o verksamhetsutveckling
 • Risk o sårbarhetsanalys
 • Besiktning
 • Testledning
 • Dokumentation
 • Upphandlingsstöd
 • Fastighetsjuridik