Redpill Linpro

Redpill Linpro AB: www.redpill-linpro.com

  • Adress: Drottninggatan 6, 2 tr, 652 24 Karlstad: Hitta till oss
  • Telefon +46 (0) 54 15 09 40 : Fax: +46 (0)46 54 15 04 10
  • E-post: sales.se@redpill-linpro.com
  • Grundades och etablerades i Karlstad 2003
  • Har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Oslo
  • Antal anställda: 150 varav 25 i Karlstad...................................................
Verksamhetsområden:

Redpill Linpro är Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på Open Source. Vi tillhandahåller konsulttjänster, utvecklingstjänster, utbildning, support, applikationshantering och drift för produkter med Open Source som sträcker sig från infrastruktur, databaser, mellanprogramvara och affärssystem till kundspecifika lösningar baserade på komponenter med Open Source.

..................................................
Kompetensområden:
       
● Affärssystem / Beslutsstöd ● Application Management ● Applikationsutveckling ● CMS-verktyg / Webbverktyg ● Databaser / Datalagring ● Datacenter / Drift / Support ● Dokumenthantering ● Enterprise Architecture ● Grön IT-miljö ● Infrastruktur / Nätverk ● Installation & Support ● Integration ● Internettjänster ● Konsult-tjänster ● Projektledning ● SOA ● Software Engineering  ● Systemarkitektur ● Systemutveckling ● Säkerhet/Integritet ● Test / Kvalitetssäkring ● Utbildning ● Virtualisering / Molntjänster ● Vårdsystem ● Webblösningar ● Öppen källkod / Open Source

..................................................
Branschkompetens:

● Bank/Finans/Försäkring ● Fordon/Transport ● Försvar/Säkerhet/Skydd ● Handel/Logistik/Förpackningar ● Hälsa/Sjukvård/Omsorg ● IT/Telekom/Elektronik ● Kultur/Media/Turism ● Offentlig sektor/Samhälle ● Skola / Utbildning

..................................................
Teknikkompetens:

● ActiveMQ ● Agile ● Alfresco ● Apache ● Asterisk ● C, C++ ● C# ● Eclipse ● Enterprise JavaBeans ● HTML5 ● iOS ● iPhone/iPad ● J2EE ● Java ● Javascript ● JBoss ● JSP ● LINUX ● Mac OS/OS X ● MySQL ● NoSQL ● Open Office ● Open Text ● OpenLDAP ● PERL ● PHP ● PostgreSQL ● Ruby on Rails ● SCRUM ● SCTP ● Serverdrift ● SIP/IMS/NGIN ● Software Control Testing ● SQL ● SS7 ● Sugar CRM ● TCP/IP ● Tomcat ● UML ● UNIX ● VMware ● XML

..................................................
Certifieringar/Partners:

● Alfresco ● Liferay ● PostgreSQL ● 2conciliate ● Escenic ● eZ ● op5 ● VMware/SpringSource ● SugarCRM ● IBM ● Redhat

..................................................
Kundreferenser:

● Landstinget i Värmland ● Folksam ● Försäkringskassan ● SJ ● Arbetsförmedlingen ● Region Värmland ● Jönköpings Kommun ● Västra Götalandsregionen ● Capio