Office IT-Partner

Office IT-Partner Karlstad AB: www.officeitpartner.se/Kontor/Karlstad

 • Adress: Bergendorffsgatan 5, Box 5178, 650 05 Karlstad: Hitta till oss
 • Telefon +46 (0)54-777 77 00: Fax: +46 (0)54-777 77 99
 • E-post: skicka
 • Grundades och etablerades i Karlstad 2010
 • Office IT-Partner är en rikstäckande organisation som finns på 34 orter i Sverige
 • Antal anställda: 400 varav 10 i Karlstad...................................................
Verksamhetsområden:

Office IT-Partner är en rikstäckande organisation som bygger på lokalt ägande kombinerat med central styrka. Alla kontoren är lokalt ägda vilket garanterar entreprenörsanda och lokalt kundfokus. I Karlstad är vi tillsammans med våra systerföretag 43 anställda. Vi har lång erfarenhet av leverans av IT-tjänster där stor vikt läggs på kvalitet och kostnadseffektivitet. 

..................................................
Kompetensområden:

Office IT-Partner erbjuder produkter och tjänster till både små och medelstora företag samt specialistkompetenser gentemot större företag och utvalda branscher i Värmland med omnejd. Tjänsteområden som Office IT-Partner är specialister inom är molntjänster så som Hosted Exchange, online backup, drift och hosting av servrar samt virtualisering och datalagring. Vi erbjuder även att drifta och underhålla er IT-miljö på plats samt försäljning av IT-produkter med tillhörande logistik.

 • Databaser/Datalagring
 • Datacenter/Drift/Support
 • Datorer/Telefoner/Tillbehör
 • Installation/Support
 • Virtualisering/Molntjänster