Keyline

Keyline AB: www.keylineab.se

  • Huvudkontor Sunne, Box 725, Smidesvägen 7, 686 29 SUNNE: Hitta till oss
  • Tel +46 565-202 30 ● Fax +46 565-201 12 ● E-mail info@keyline.se 
  • Lokalkontor Kil, Rosengränd 12, 665 32 KIL: Hitta till oss
  • Tel +46 554-101 80 ● Fax +46 554-109 11 
  • Grundades och etablerades i Sunne 1988
  • Har huvudkontor i Sunne och lokalkontor i Kil
  • Antal anställda: 8

..................................................
Verksamhetsområden:

Keyline erbjuder behovsanpassade helhets- och speciallösningar inom larm, kameraövervakning, mätteknik och kommunikation med allt från konsultation och projektering till försäljning och installation av kompletta säkerhets- och övervakningssystem. Keyline är medlem i SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) och har polistillstånd för larminstallatörer.

..................................................
Kompetensområden:

Keyline erbjuder säkerhetslösningar för larm och fjärrövervakning (diesellarm, driftsövervakning, nivåövervakning etc) baserade på egenutvecklade produkter och lösningar från andra leverantörer inom dessa kompetensområden: ● Driftsövervakningssystem ● Kameraövervakningssystem ● Säkerhetslösningar ● Vågkommunikationssystem.

Tjänster: Försäljning, Konsultation, Felsökning, Installation och Support

Produkter: KeylineSafe-säkerhetslösningar, Kameraövervakningssystem, Körjournaler GPSsystem, Larm, Passagesystem och grindar, Solceller, batterier och diodstrålkastare, Telefoner, Trådlöst internet

..................................................
Branschkompetens:

Säkerhet- och områdesskydd för utsatta branscher: skogs- och vägentreprenörer, återvinningscentraler, avfallsupplag, dieselanläggningar, asfaltsverk och grustäkter.

..................................................
Teknikkompetens:

Vi arbetar med webbtekniska lösningar för att fjärröveraka  avlägsna brottsutsatta arbetsplatser. Fjärrövervakningen innefattar både kameraövervakning och driftsövervakning via GPRS av tankar, vattenflöden, temperaturer m m.

..................................................
Certifieringar / Partners:

Keyline är certifierad Milestone partner och samarbetar med leverantörer (Batteridepån; Malux; Mirasys; Naps; Paab; Samsung; Siemens; VisionX) och återförsäljare (Arbetsvagnar i Lycksele; Eco Log Söderhamn; Norrlandsvagnar; Wikers Filipstad).

..................................................