Karlstads Stadsnät

Karlstads Stadsnät är världens snabbaste bredband; en öppen fiberoptisk infrastruktur för kommunikation i hög hastighet. Att nätet är öppet innebär att det råder fri konkurrens; flera olika tjänsteleverantörer erbjuder en mångfald av tjänster, allt från bredbandigt Internet till telefoni och TV. Det innebär att kunden har full valfrihet i Karlstads Stadsnät.

Lika självklart som att det finns ett elnät, ett vägnät och ett vattenledningsnät lika självklart tycker vi att det är att det skall finnas ett stadsnät där alla får åka på. Där det finns möjlighet att välja tjänst utifrån det egna behovet, och där kunden är kung.

Stadsnätet ägs och byggs ut av Karlstads Elnät och finns i hela Karlstads tätort.

Karlstads Stadsnät grundades 2001 och är en del av Karlstads Elnät AB som har 45 anställda.

Företaget grundades 2001
6 anställda i Karlstad.