HerbertNathan & Co

HerbertNathan & Co AB: www.herbertnathan.se

 • Adress:  Östra Kanalgatan 10, 652 20 Karlstad: Hitta till oss >>
 • Telefon: +46 54 770 30 37
 • E-post: skicka
 • Grundades år 2003. Etablerades i Karlstad år 2013
 • Kontor:  Köpenhamn (HK), Århus, Oslo, Göteborg, Stockholm, Karlstad
 • Antalet anställda i företaget - totalt ca 20 varav 5 i Sverige med 1 i Karlstad

..................................................
Verksamhetsområden:

HerbertNathan & Co AB är Skandinaviens ledande konsultföretag inom rådgivning, upphandling och projektledning vid investeringar i verksamhetssystem. Vi är en av få helt leverantörsoberoende rådgivare. Vi stödjer organisationer, privata och offentliga, genom att vara guide, mentor och projektledare under hela kedjan av aktiviteter vid införande av verksamhetssystem. Från analys, förstudie och utvärdering via upphandling till införandeprojekt och slutligen optimering. Vanligen genomför organisationer analys och upphandling av verksamhetssystem någon enstaka gång under en tioårsperiod medan vi jobbar med det varje dag och har genomfört ca 400 uppdrag av liknande karaktär. Konsulterna på HerbertNathan & Co har alla minst 20 års erfarenhet av analyser, komplexa upphandlingar och införande av verksamhetssystem.

För att ytterligare öka kompetensen i våra leveranser genomför och publicerar HerbertNathan & Co kontinuerligt omfattande analyser av de mest framträdande leverantörerna och deras system på den skandinaviska marknaden. Med hjälp av våra rapporter får kunden en översikt av marknaden samt en bra start av sitt verksamhetsprojekt och kan med insikt i relevanta frågeställningar undvika de vanligaste fallgroparna.

Strategi -> Upphandling -> Implementering -> Optimering

..................................................
Kompetensområden:

 • Verksamhetssystem
 • Strategiarbete
 • Upphandling
 • Implementering
 • Optimering
 • Projekt-, Test- och förändringsledning
 • Nytto-värdering och realisering

..................................................
Branschkompetens:

HerbertNathan & Co verkar inom de flesta branscher både inom privat och offentlig sektor.

..................................................
Teknikkompetens:

 • Generell kompetens inom verksamhetssystemens teknikområden.

..................................................
Certifieringar/Partners:

 • Pengmodellen inom nyttokalkylberäkningar
 • På marknaden vanligen förekommande projektmetoder

..................................................
Kundreferenser:

 • Exempel Tillverkande industri: Ejendals, Södra Cell, Finnveden, Fagerhult, Volvo Penta, Ballingslöv, Akzo Nobel
 • Exempel Konsult/tjänstesektorn: Advice, Tholin & Larsson, Addnode, White Arkitekter, Prezip Technology, Trygg & Hansa
 • Exempel Entreprenad/Service: JVAB, Niscayah, Götaverken Cityvarvet, Stavdal, Netel, Arise Windpower
 • Exempel Handel / Service: Ninolab, Specsavers, Efwa Attling, Bellman & Symfon
 • Exempel Offentlig sektor: Göteborg Stad, Trollhättan Energi, Sunne Kommun, Karlstad Kommun, Region Fastigheter Skåne, Region Halland, Ekonomistyrningsverket, Västerås Stad