EVRY

EVRY: www.evry.se

● Stapelgatan 2, Box 128, 651 04 KARLSTAD: Hitta till oss
● Telefon +46 (0)54 17 70 00: Fax: +46 (0)54 17 70 01:
● E-post: info@evry.se
● EVRY har 50 kontor i Norden varav ca 25 i Sverige. Svenska huvudkontoret är i Solna. 
● Antal anställda: Totalt cirka 10.000 i koncernen, cirka 2.550 i Sverige varav 85 i Karlstad.

Verksamhetsområden:

EVRY är Nordens näst största IT-tjänsteföretag. Genom 10 000 medarbetare levererar EVRY dagligen IT-tjänster från 50 städer i Norden till ungefär 14 000 kunder i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. I Karlstad har EVRY ca 85 medarbetare.

Vi står bakom en mängd innovationer som har förändrat och förenklat människors sätt att använda tjänster i samhället på. Oavsett tidpunkt använder över en miljon skandinaver våra lösningar. Kombinationen av vår djupgående förståelse för de branscher våra kunder arbetar i och vår geografiska och kulturella närhet betyder att vi kan hitta lösningar anpassade för respektive kund.

EVRY är baserat på fusionen av Norges två största IT-bolag, EDB och ErgoGroup (SYSteam). Sammanslagningen är den största IT-fusionen i Norden någonsin. I motsats till andra stora IT-leverantörer i Norden bygger EVRY på ett starkt norskt ägarskap med långa traditioner som säkerställer en lokal förankring.  Som ett av Nordens största IT-bolag har EVRY omfattande leveranser till nordiskt näringsliv, finanssektorn och offentlig verksamhet inom både stat, kommun och hälso-sektorn. EVRY står bakom en mängd innovationer som har förändrat och förenklat människors sätt att använda tjänster i samhället på. 

Karlstad/Värmland: EVRYs verksamhet i Karlstad täcker flera områden, bland annat Forest & Timber, mobila lösningar, verksamhetsanalyser och digitala lösningar. ..................................................

Kompetensområden:

Baserat i Karlstad: Verksamhetsanalyser ● Affärssystem ● Systemutveckling ● Systemintegration ● Weblösningar ● E-handel ● Intranät/portallösningar ● Logistiklösningar

Inom Forest & Timber: Vi bidrar till att öka skogsindustrins konkurrenskraft genom att utveckla effektiva verksamhetsprocesser och IT-lösningar.  Stöd för alla former av administrativ hantering av med VACS från planta till planka. VACS är ett och komplett administrativa system för skogsråvara och råvaruanskaffningsprocessen som dessutom stöder bränslesortimentens mycket specifika hantering. Utöver administration och ekonomi stödjer VACS processen med anbudssystem, väglager och avverkningsplanering.

Utöver egna produkter och lösningar erbjuds verksamhetsrådgivning, kundunik systemutveckling och integrationstjänster. Vidare samarbetar vi med Cartesia för att kunna erbjuda integrerade GIS lösningar.

Inom mobilitet: Är nordisk marknadsledare inom mobilitet och levererar på en global nivå. Mobila lösningar har idag en strategisk betydelse inom alla typer av företag och organisationer. Vi finns med genom hela processen för att skapa affärsdrivande och kostnadseffektiva lösningar. Vår arbetsmodell består av tydliga och enkla steg som innefattar allt från förstudie till driftsättning av support. Med egen personal i alla led kan vi ansvara för hela livscykeln. Våra leveranser innehåller exempelvis förkonfigurerade mobilterminaler och mobila applikationer. Medarbetarna har spetskompetens inom allt från smarta vardagslösningar till integration med de stora affärssystemen. SYSteam Lesswire är organiserade inom fyra verksamhetsområden: Produkt och Logistik, Support och Leverans, Konsulting och Mobila Applikationer. Våra kundteam är alltid sammansatta utifrån behov och samarbetar prestigelöst med korta beslutsvägar.

..................................................

Branschkompetens:

Vi vänder oss mot de flesta branscher, företag som inom handel, tjänster och tillverkning

Verksamheten för Forest & Timber utvecklar och förvaltar egna produkter och koncept för råvaruanskaffning inom skogsindustrin. Produkterna utvecklas med Microsoft-teknologi. Rådgivande tjänster med djup och bred branschexpertis inom skogs- och sågverksindustrin. Vår expertis omfattar även bränslehantering för värmeverk.

Våra mobila lösningar finns samlade i tydliga paket. Våra starka erbjudanden har gjort det mobila kontoret till verklighet. Alla våra tjänster ska vara enkla att använda och enkla att komma igång med – enligt vår ”öppna och använd”-princip. Principen innebär att tjänsterna ska vara färdiga att använda direkt när produkterna tas ur kartongen. Våra tjänster kan innehålla allt från hårdvara, mjukvara, drift/ASP, säkerhet, installation, utbildning till support. 

..................................................

Teknikkompetens:

Affärssystem: ● Jeeves, ● Microsoft Dynamics AX, ● NAV och ● CRM; Systemutveckling: ● .Net, ● SQL server, ● Sharepoint

● Microsoft .Net, ● Microsoft SQL Server, ● Microsoft Team Foundation Server

● OneBridge Sync Server ● Onebridge Mobile Office ● Securephone ● Afaria ● Lotus Traveler ● ActiveSync ● Windows Server ● Exchange Server ● Lotus Domino/Notes ● Eppsus ● The Revival ● SyncShield ● FromDistance ● OMA DM ● Windows Server 2000 ● Exchange Server 2007 ● Excitor DME ● Dexterra ● Sharepoint ● Joomla ● Nokia Intellisync ● Win Mobile/Win Phone ● iOS ● Android ● Symbian ● Precom

..................................................

Certifieringar/Partners:

Certifierade partners till Microsoft.

● Microsoft Certified Professional ● Certified on Sybase Afaria (one week training in London) ● Certified on Sybase OneBridge / Mobile Office ● Certified Master of Mobility (Nokia) ● Certified Sonicwall professional ● MS5047 - Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server 2007 SP1 year 2009 ● Traing in SC MDM (Microsoft System Center Mobile Device Manager) in Copenhagen year 2009 ● Labcenter - Threats & Penetration Windows Platform ● MS Lync ● Precom Certified Developer ● Microsoft Technical Specialist – Windows Mobile 6.5 Application Development ● Microsoft Technical Specialist

Produkter:  Nokia, Sony Ericsson, Apple, Microsoft, Mobile Iron, Sybase med flera. På operatörssidan samarbetar vi med Telia och Telenor. Certifieringar– Windows Mobile 6.5 Configuring ● Microsoft Technical Specialist – Exchange server 2007 Configuring ● Apple sales professional ● Apple product professional

..................................................

Kundreferenser:

● Skånska Byggvaror, ● Pictura, ● Kristinehamnsbostäder, ● Karlskoga Energi & Miljö ● CCI Valve Technology  ● Hanza Elektromekan ● Handelskammaren Värmland ● Off2Off ● Scana Steel Booforge ● Scana Steel Björneborg

Inom Forets & Timber: ● Södra AB, ● Sveaskog, ● Mellanskog, ● Moelven, ● Billerud, ● Setra, ● Karl Hedin, ● Weda Skog, ● Neova, ● Bergs Timber, ● Derome, ● Skånetimmer, ● Vida Energi, ● Viking Timber, ● Rundvirke, ● Callans, ● Gustavsborg med flera

Inom mobilitet: ● Swedish Match, ● Nasdaq/OMX, ● Handelsbanken och ● Sandvik. Tillsammans med operatörerna har vi flera gemensamma kunder som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, KPMG med flera. Lokalt i Värmland har vi kunder som tex: ● Länsförsäkringar Värmland, ● Landstinget i Värmland, ● Konsumentverket, ● Forshaga/Deje Församling, ● Tetra Pak ● Fortum.

...........................

Relaterade kompetenser:

 • Administrativa system
 • Affärslösningar
 • Affärssystem
 • Användbarhet
 • Applikationsutveckling
 • Business Intelligence
 • CMS-verktyg
 • CRM-system
 • Databaser/Datalagring
 • Datacenter/Drift/Support
 • E-handel 
 • Ekonomisystem
 • Enterprise Collaboration 
 • Industrisystem 
 • Internettjänster 
 • Konsulttjänster 
 • Ledningssystem
 • Logistiksystem 
 • Mobila applikationer
 • Mobila plattformar
 • Mobila tjänster 
 • Processutveckling
 • Produktionsutveckling 
 • Simulatorer/Emulatorer
 • Smartphones 
 • Systemintegration 
 • Systemutveckling 
 • Transportsystem (ITS) 
 • Verksamhetsutveckling 
 • Webblösningar
 • Webbutveckling
 • Ärendehanteringssystem
 • Öppen källkod/Open Source