CGI

CGI: www.cgi.com

 • Adress: Tynäsgatan 6, Box 6001, 651 28 Karlstad: Hitta till oss
 • Telefon +46 54 147000: Fax: +46 54 147001
 • Världens femte största oberoende företag inom IT och affärsprocesstjänster.
 • Antal anställda: Drygt 68.000 varav 160 i Karlstad.
 • Etablerade i Karlstad sedan slutet av 70-talet

På CGI gör vi våra kunder nöjda genom att hjälpa dem att lyckas.

CGI är en ledande global leverantör av tjänster inom IT- och affärsprocesser och Sveriges största inom IT-tjänster. Vi finns i 40 länder och på ett 30-tal orter här i Sverige. Vi tror på kombinationen av att vara en stark lokal aktör och samtidigt kunna erbjuda global leveranskapacitet. Ända sedan CGI grundades, 1976, har företaget följt en disciplinerad leveransmodell som gjort oss branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget.

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Våra kunder har berättat för oss att det är just sättet som vi levererar våra tjänster på som gör oss till en självklar samarbetspartner. Efter att ha sammanfört vår långa svenska historia med CGI:s samlade erfarenheter från decennier av uppdrag runt om i världen kan vi ta med oss best practise från tusentals projekt i vårt dagliga arbete. Det här är de egenskaper som särskiljer oss:

 • Människor – våra medarbetare, som vi kallar medlemmar, är motiverade att som delägare, bygga vårt företag och på bästa sätt göra våra kunder nöjda.
 • Närhet – våra medarbetare på 400 lokala kontor har befogenheter att ta lokala beslut samtidigt som de kan tillföra global kapacitet.
 • Kvalitet – konsekventa processer tvärsöver hela vår verksamhet gör det möjligt att nå konsekventa resultat som mäts och hela tiden förbättras.
 • Tjänster – expertis inom bransch och teknologi, helhetstjänster samt egna kraftfulla IP-baserade lösningar.
 • Kreativitet – vi driver innovation tillsammans med våra kunder för att bättre stötta deras strategier.
 • Finansiell styrka – trettiosju års disciplinerad verksamhet och upprätthållen tillväxt möjliggör långa relationer och stora åtaganden.

..................................................
Verksamhetsområden:

CGI har en omfattande portfölj av tjänster, lösningar och branschexpertis som hjälper till att göra våra kunders förändringsprocesser snabbare.

 • Avancerad affärs- och IT-konsulting – expertis som hjälper våra kunder att växa, öka intäkterna, förbättra effektiviteten och bli mer snabbrörliga.
 • Systemintegration – systemarkitektur, systemutveckling och implementering av affärs- och IT-lösningar.
 • Applikationsutveckling och förvaltning – design, utveckling, implementering och dagligt underhåll samt förbättringar av kundernas verksamhetsapplikationer.
 • Infrastrukturtjänster – omfattande kapacitet inom infrastrukturområdet som kan anpassas till kundernas unika affärskrav och tjänsteprioriteringar.
 • Affärsprocesstjänster – hantering av backoffice affärsprocesser för att effektivisera verksamheter.
 • IP-baserade lösningar – en stor portfölj av över 100 affärsskritiska lösningar som minskar kostnaderna och skapar konkurrensfördelar för våra kunder.

..................................................
Kompetensområden:

CGI arbetar inom de flesta kompetensområden inom IT-tjänstsektorn. T.ex. Drift, Teknik, Systemutveckling, Förvaltning, Affärssystem, Projektledning och Test.

Lokalt i Karlstad har vi fokuserat på bl.a. utvecklingsmiljöer och applikationer på Microsoft plattformen, Javautveckling, Teknik & Säkerhetslösningar, Progress, Test, Projektledning och Verksamhetskonsulter inom HR.

CGI Karlstad har även kompetenscenter (Center of Excellence) inom:

 • Portal & Collaboration främst på plattformarna EpiServer/MS Sharepoint.
 • Active Directory (AD), Specialist tjänster inom IM/AD
 • BI/Integration, kommer att etableras under hösten 2014

..................................................
Branschkompetens:

CGI erbjuder helhetslösningar till utvalda sektorer, som tillsammans täcker 90 procent av den globala IT-marknaden.

 • Government – vi stödjer över 2 000 offentliga organisationer över hela världen, varav många av Sveriges myndigheter, kommuner och landsting, i deras arbete med att minska kostnader och förbättra effektiviteten, samtidigt som de förbättrar sin samverkan med medborgarna.
 • Manufacturing – vi driver ökad konkurrenskraft och lönsamhet för globala tillverkare i olika branscher, så som flygindustrin, fordonsindustrin och gruvindustrin samt elektronik-, läkemedels- och livsmedelsindustrin
 • Health – CGI hjälper över 1 000 hälsovårdsinrättningar runt om i världen, inklusive 250 sjukhus och styrande institutioner inom hälsosektorn, att införa lösningar för bättre vård, bättre verksamhet och bättre resultat.
 • Communications – CGI stöttar förändringsprocesser och förvaltar mer än 1 500 applikationer för sex av de tio största globala teleoperatörerna.
 • Retail and consumer services – vi hjälper företag inom detaljhandel och konsumentvaror att anpassa sig och behålla sin konkurrenskraft vid både affärsmässiga och tekniska förändringar. Vi bygger, implementerar och driftar de komplexa detaljhandelssystem som är nödvändiga för att lyckas på dagens föränderliga marknad.
 • Financial Services – vi hjälper finansiella institutioner, inklusive många av de stora bankerna och ledande försäkringsbolagen, att minska sina kostnader, öka effektiviteten och förbättra servicen till sina kunder.
 • Transportation, post and logistics – vi levererar helhetslösningar inom IT för transport och logistiktjänster, från konsulting till fullständig IT-outsourcing, inklusive specialtjänster inom IT för flyg, järnväg och post.
 • Utilities – vi är partner med åtta av de största utilities-företagen i Europa och tillhandahåller system för att hantera tillgångar, resurser och medarbetare för 60 av de ledande utilities-företagen i Nordamerika.

CGI Karlstad verkar främst inom följande branscher:

 • Government 
 • Health
 • Manufacturing
 • Utilities

..................................................
Teknikkompetens:

CGI Karlstad arbetar med bl.a. dessa teknikkompetenser: .Net, Java, Progress, SQL, AD, SAP, EpiServer, MS Sharepoint, MS Dynamics

..................................................
Certifieringar/Partners:
 
CGI är certifierade partner till Microsoft, SAP, Oracle och med vilka vi har långa och djupa samarbeten

..................................................
Kundreferenser:
 
CGI kan inte visa alla kundreferenser på grund av vissa kundrestriktioner. Exempel på kunder är Försvarsmakten (FM), Försvarets Materielverk (FMV), Telia, Transportstyrelsen, SCB, AtlasCopco, Landstinget i Värmland, Regeringskansliet, Skatteverket, Polisen, Konsumentverket, MSB, Karlstads kommun

..................................................
Relaterade kompetenser:

Affärssystem; Administrativa system; Konsulttjänster; Projektledning; SW Testing; Mobila applikationer; Iphone/Ipad; Säkerhet; Active Directory; Java; Microsoft .NET; EpiServer; MS Sharepoint; Oracle; Progress; SAP; SQL