Cerpus

Cerpus Sverige AB: www.cerpus.se

 • Adress: Kungsgatan 6D, 652 24 Karlstad
 • Telefon 072 22 50 935 
 • E-post: info@cerpus.se
 • Grundades 2002 i Norge: Etablerades i Karlstad 2011
 • Har kontor i Sverige och Norge med huvudkontor i Alsvåg, Norge.
 • Antal anställda: 26 varav 4 i Karlstad.

..................................................

Verksamhetsområden:

Cerpus är en digital teknikbyrå, med huvudkontor i Norge och lokalt kontor i Karlstad. 

Vi tar fram lösningar för organisationer och företag där vi utvecklar skräddarsydda webblösningar med hjälp av PHP och Javascript.

På Cerpus brinner vi för lärande och teknik och tar tillvara på vår pedagogiska erfarenhet i hela kedjan från behovsanalys, formgivning, utveckling, utbildning och support.

..................................................

Teknikkompetens:

Våra tekniska lösningar består av allt från enkla webbplatser i Drupal och Wordpress till avancerade intranät och integrationer mellan olika system. Alla våra utvecklare har mångårig kunskap inom webbens olika tekniker.

Vi har ett starkt teknikfokus med kompetenser som bland annat omfattar front- och backendprogrammering, avancerad sökfunktionalitet och integrationer mellan olika system genom API:er.

Kundreferenser:

NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena

https://ndla.no

Rädda Barnen, Resourcecentre

http://resourcecentre.savethechildren.se

Läkare utan gränser

https://lakareutangranser.se

Karlstads universitet

https://www.kau.se

Akademikerförbundet SSR

https://akademssr.se

Pedagog Värmland

http://www.pedagogvarmland.se

LIFE Academy

http://www.life.se

..................................................

Relaterade kompetenser:

 • Drupal och Wordpress utveckling
 • Frontendprogrammering i HTML5, CSS och Javascript
 • Javascript utveckling med node.js, React och Meteor
 • Backendprogrammering i PHP och MySQL
 • Integrering mellan olika system genom API:er med olika tekniker
 • Avancerade sökningsfunktioner i Solr
 • Hantering och driftsättning av Linux-servrar