Bitsec

Bitsec AB: www.bitsec.se

 • Adress: Våxnäsgatan 10, 653 40 Karlstad (Karolinen) : Hitta hit >>
 • Telefon: +46 8 411 90 10 (växel) > Fax: +46 8 411 90 70 (central)
 • E-post:  info@bitsec.se
 • Grundades 2006 i Stockholm. Etablerades i Karlstad 2012.
 • Kontor i Stockholm (huvudkontor) och Karlstad (på gång i Göteborg).
 • Antal anställda: Totalt ca 35 varav tre i Karlstad.

Verksamhetsområden:

Bitsec är ett svenskt konsultföretag med inriktning på teknik och analys inom informations- och IT-säkerhet. Vi har mångåring erfarenhet av kvalificerade uppdrag i komplexa miljöer där vi hjälper våra kunder att identifiera IT-relaterade hot, skydda sig mot olika typer av angrepp och störningar samt utveckla anpassade säkerhetslösningar.

Bitsec tillhandahåller konsulttjänster inom IT-säkerhetsområdet till försvarsmakten, myndigheter samt företag inom framför allt bank & finans och större industriföretag inom följande områden;

 • IT-säkerhetstjänster:
 • Incidenthantering & IT-forensik
 • Utveckling av säkerhetsteknik
 • Risk Management

Bitsec i Karlstad är specialiserade på IT-forensik och utveckling. (En IT-forensiker arbetar med att eftersöka och säkra bevis från digitala lagringsmedier, datorer eller annan teknisk utrustning som lagrar digital information).

..................................................
Kompetensområden:

IT-säkerhetstjänster:

 • IT-säkerhetsanalys
 • Penetrationstestning i olika nivåer, inklusive exploitutveckling för djup testning
 • Kodgranskning
 • IT arkitektur
 • Informationssäkerhet
 • Projektledning
 • Utbildningar, exempel; säker programmering

Incidenthantering & IT-forensik:

 • Incidenthantering
 • IT-forensik
 • Utredningsstöd
 • Expertvittnesstöd

Utveckling av säkerhetsteknik:

 • Kundanpassad utveckling, komponenter, moduler, system och lösningar
 • Reverse engineering, Exempel; avancerad malware, avancerad sensorteknik

Risk Management:

 • Bakgrundskontroll
 • Säkerhetsanalys
 • Utbildning inom säkerhet, spionage, personlig säkerhet, osv

..................................................
Branschkompetens:

Bitsec arbetar med IT-säkerhetsområdet för försvarsmakten, myndigheter samt företag inom framför allt bank & finans och större industriföretag - såväl nationella som internationella.

..................................................
Teknikkompetens:

 • Samtliga OS (operativsystem)
 • Samtliga mobila plattformar
 • De flesta programmeringsspråk
 • Samtliga specialverktyg för forensik och penetrationstestning

..................................................