Berotec

Berotec AB: www.berotec.se  

● Adress: Kungsgatan 6, 652 24 Karlstad  ● Hitta till oss
● Tel: +46 771–44 11 11 
● Berotec grundades år 2000 och har funnits i Karlstad sedan 2008 
● Antal konsulter: 180 varav 15 konsulter i Karlstad 

.....................................................................

Vi såg att det fanns en passion i konsultbranschen som vi ville fånga. En passion för att verkligen få göra skillnad. Vi ville skapa ett nytt sätt att bedriva konsultverksamhet där humanism, entreprenörskap tillsammans med balans i livet rådde. Vi förstod att många människor, både kunder och konsulter, ville vara med och dela denna passion. Det var med detta som grund vi valde att forma det nya sättet att bedriva konsultverksamhet!

Berotec är ett konsultägt IT- och teknikkonsultbolag, nu med närmare 200 partners. Bolaget bildades år 2000 med målsättningen att skapa ett annorlunda konsultbolag, där vårt företagande bygger på humanistiska värderingar. Bolaget består av seniora konsulter med  mångårig erfarenhet och hög kompetens, som i vardagen hjälper våra kunder att lösa utmaningar inom  affärs-, system-, produkt- och produktionsutveckling.  
 
..................................................
Kompetensområden:  

Berotecs tjänster har sina rötter inom Konstruktion, Projektledning samt Affärsutveckling. Genom en mix av kompetens och erfarenhet utvecklar vi mekanik, elektronik och programvara i våra kunders produkter, där vi också gärna definierar och leder projekten. På senare år har vi blivit alltmer breda även mot IT-relaterade kunder. Idag erbjuder vi även kompetenser inom systemutveckling, test & verifiering, projektledning, systemarkitektur, IT-säkerhet, IT -management, Verksamhetsutveckling etc. Generellt, så är Berotec ett kompetensmässigt brett företag, medan vi för våra kunder är specialiserade för att just lösa deras problem!

..................................................
Branscher:  

Berotec har medvetet satsat på att etablera affärer med många kunder inom flertalet branscher. Vi satsar inte på att vara flest konsulter hos en kund – men gärna bäst! Därför är Berotec representerat i vitt skilda branscher såsom Process, Medicinsk teknik, Verkstadsindustri, Retail, Försvar, Automotive, Transport, Energi etc.
 
..................................................
Kunder:  

Krävande kunder behöver riktiga konsulter och riktiga konsulter behöver krävande kunder. Berotec hjälper allt från stora bolag ner till små startup-bolag där man behöver spets och kompetens för att hitta rätt i sin utveckling av produkten, processen eller företaget. Exempel på kunder i Kartstadsregionen är MSB, Atlas Copco Rock Drills, Volvo Bussar, Saab Dynamics, Metso Paper, Ericsson, Danfoss och Inission.

..................................................
Relaterade kompetenser:

  • Konsulttjänster