Addoceo

 Addoceo AB: www.addoceo.se

 • Adress: Drottninggatan 6, 652 24 Karlstad ● Hitta till oss
 • Tel. +46 54 19 64 90 - Fax. +46 54 19 64 99 - E-post: info@addoceo.se
 • Grundades och etablerades i Karlstad 2001
 • Har kontor i Karlstad.
 • Antal anställda: 7

..................................................
Verksamhetsområden:

Addoceo är ett fristående och leverantörsoberoende konsultföretag som erbjuder tjänster och lösningar inom IT och projekt i kombination med kunskap, affärsnytta och effektivitet.

..................................................
Kompetensområden:

Addoceos konsulter är erfarna inom sina kompetensområden: IT-infrastruktur, systemutveckling och projektutveckling.

Tjänster: Addoceo erbjuder lösningar inom IT genom en kombination av tjänster inom systemutveckling, projektutveckling och produktlösningar. www.addoceo.se/Vara-Tjanster

Produkter: Addoceo erbjuder applikationer och system som är utvecklade i nära samarbete med kunder: www.addoceo.se/Produkter 

 • Navet är ett system för handläggning av ärenden inom färdtjänst och riksfärdtjänst. www.addoceo.se/Produkter/Navet
 • AdSysInfo är en applikation för att snabbt ge supportpersonal den information de behöver. www.addoceo.se/Produkter/AdSys
 • Wind Data Manager är ett antal lösningar/system för företag inom energibranschen för att säkra en stabil och säker insamling och hantering av olika mätdata. www.addoceo.se/Produkter/dd

..................................................
Branschkompetens:

Addoceo levererar IT-lösningar med fokus på utveckling av system för kunskapshantering inom främst detaljhandel, tillverkande industri, offentlig sektor och tjänstesektorn.

..................................................
Teknikkompetens:

Addoceo utvecklar inom följande områden: Microsoft .NET, Java/J2EE, Databaser (Oracle, SQL Server), Integrationslösningar, Webbutveckling, Affärssystem (IFS)

..................................................
Certifieringar / Partners:

Addoceo erbjuder ett antal "färdiga" produkter (applikationer och system). Dessa är ofta framtagna i nära samarbete med kunder med branscherfarenhet.

..................................................
Kundreferenser:
Addoceos kunder är medelstora och stora företag inom både det privata och offentliga näringslivet. www.addoceo.se/Referenser 

..................................................

Relaterade kompetenser:

 • Administrativa system
 • Affärssystem
 • Logistiksystem
 • Active Directory
 • ASP
 • ASP .NET
 • C, C++
 • Enterprise JavaBeans
 • FileMaker
 • HTML
 • J2EE
 • Java
 • JSP
 • Lotus Domino
 • Microsoft BackOffice
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft SharePoint
 • Oracle
 • SQL
 • TCP/IP
 • Visual Basic
 • Visual Basic .NET
 • Windows
 • XML