Accountor Karlstad

Accountor Karlstad: http://www.accountor.se/
● Adress: Bergendorffsgatan 5A INRE HAMN, 652 16 Karlstad: Hitta till oss
● Telefon: +46 54 190 120 Fax: +46 54 190 125 ● E-post: skicka
● Grundades och etablerades i Värmland 2004
● Accountor Karlstad har kontor i Karlstad och ingår i Accountor Group. Norra Europas största leverantör av Ekonomitjänster. 
● Antal anställda: 37 varav 4 certifierade Xledger-konsulter

 

Accountor Karlstad - Xledger Partner sedan början av 2010. Xledger är ett molnbaserat affärssystem - optimerat för tjänste- projekt- och konsultintensiva branscher. Läs mer >>

..................................................
Verksamhetsområden:

Accountor Karlstad skall vara bäst på att ge kunden nytta av sin ekonomi, redovisning och finansfunktion. Genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom ekonomi, redovisning, lön/HR, projekt och affärssystem stöttar och utvecklar vi kundens ekonomi- och administrativa processer.

..................................................
Kompetensområden:

Accountor Karlstad erbjuder tjänster inom fyra affärsområden: ● Ekonomi Konsult ● Redovisning Center ● Hyr Ekonom ● Projekt.

Befattningsmässigt omfattar tjänsterna: ● Redovisningsassistent ● Redovisningsekonom ● Redovisningschef ● Financial resp. business controller ● Ekonomichef/CFO ● Projektledare ● Löne- och personaladministratör ● HR

Vårt tjänsteutbud omfattar ekonomitjänster från löpande redovisning till kvalificerad rådgivning, skatter och avgifter, årsbokslut, koncernredovisning, analys och rapportering, cash management, löneadministration, HR etc. Vi riktar oss även till företag som har verksamhet i både Sverige och Norge.

..................................................
Branschkompetens:

Accountor Karlstad har kunder inom både privat och offentlig sektor samt kunder med verksamhet i både Sverige och Norge. Kunderna varierar från mindre enmansföretag upp till noterade koncerner. Kunder som outsourcat hela ekonomiavdelningar till Accountor Karlstad omfattar företag med < 1 msek upp till 2000 msek i omsättning. Ett av våra fokusområden är projektorienterade verksamheter. Branschmässigt finns huvuddelen av våra kunder inom tillverkande industri, tjänste-/konsultföretag, handel, bygg och entreprenad, restaurang och projektledningsrelaterad verksamhet m fl.

..................................................
Certifieringar / Partners:

Inom Accountor Karlstad finns certifierade konsulter för implementering av affärssystemet Xledger. Baserat på den s k XIM (Xledger Implementation Manager) projektleds kundens byte av affärssystem på ett effektivt och kvalitetsstyrt sätt. Accountor Karlstad har även konsulter vana att bygga upp applikationer i Hogia Lön Plus för integrering med affärssystem, tidssystem mm.

..................................................
Kundreferenser:

Vi som arbetar inom Accountor Karlstad har förmånen att få arbeta med ett varierande kundunderlag. Företaget har i dagsläget ett drygt 100-tal kunder i Sverige och ett 40-tal i Norge. Kontakta oss för referenser. 

..................................................

Relaterade kompetensområden:

 • Administrativa system
 • Affärssystem
 • Bemanning
 • Ekonomisystem
 • Installation/Support
 • Kompetensförsörjning
 • Konsulttjänster
 • Ledarskap
 • Outsourcing
 • Processutveckling
 • Projektledning
 • Systemutveckling
 • Utbildning
 • Xledger