Den Smarta Staden

DigIT Värmland 29 april | Seminariepass 1: kl 10:45-11:15
Seminariespår: Digital infrastruktur | Spårvärd: Region Värmland

  

Carl Nordenfelt (Sweco Position) och Monika Bubholz (Sweco Industry) talar om "Smarta städer" med konceptet "Talk of the town" som Sweco lanserar under 2015.

Seminariet består av två delar:

 • Den ena är att förklara vad "Smarta städer" innebär och vilka trender som driver utvecklingen framåt samt vilka effekter detta kan få.
 • Den andra delen är exempel på smarta lösningar som anspelar på detta tema, t ex hur man i Köpenhamn optimerar trafikflöden genom data-analys, hur man i Järvastaden visualiserar produktionen av solenergi, hur Nya Karolinska i Stockholm använder IoT för att optimera energiförbrukning eller projektet "Blockholm" som är en modell av Stockholm i Minecraft med möjlighet för alla medborgare att hjälpa till och bygga upp staden.

Smarta staden är intressant för både användare och leverantörer av IT-system då det kommer påverka en stor del av samhällsutvecklingen som drivs fram av globala trender -befolkningsökning/inflyttning, IoT, big data och öppen data.

Klicka på bilden för att se filmen.

Just nu står vi inför en brytpunkt i samhället:

 • Informationsmängd och flöde ökar exponentiellt (genom t ex Internet of Things)
 • Allt fler offentliga aktörer öppnar upp och tillgängliggör data (öppna data och Api:er)
 • IT-mognaden är hög

Genom att förstå och utnyttja de växande datamängderna skapas helt nya möjligheter och lösningar. IT har en förmåga att omkullkasta normer i en hel bransch. Tänk bara på vad som hänt för banker, tidningar, taxibolag, telefoni etc och vad som börjar hända inom vård och omsorg. Nu är det dags (och möjligt) för hela staden (samhället) att hitta nya lösningar.

Den smarta staden kan t ex innebära:

 • Energioptimering genom smarta elnät eller byggnader
 • Intelligenta transportsystem som undviker köbildning
 • Ruttoptimering för resor
 • Automatiserad avfallshantering
 • BIM, osv

Inom alla dessa områden spelar IT en betydande roll och vi på Sweco är redan med och utvecklar lösningarna. Vi vill visa hur IT kan bidra till den smarta staden genom

 • Hur den smarta staden samlar data (ofta mycket data - "Big Data")
 • Hur den smarta staden informerar, inte döljer (IoT och öppen data)
 • Hur den smarta staden analyserar och optimerar data (lösningar för samhällsutveckling)

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade tjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Våra ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Kontaktperson för detta seminarium:
Carl Nordenfelt
carl.nordenfelt@sweco.se
072-5052046

................................

Möt Sweco som partner/utställare på DigIT Värmland >>
Sweco presenterar den smarta staden - en stad redo att förse morgondagens växande befolkning med allt från tänkande hus till talande soptunnor >>