LIS ställer krav på statliga myndigheter – men är det något även för andra?

DigIT Värmland 29 april | Seminariepass 3: kl 13:15-13:45
Seminariespår: Digitala risker/IT-säkerhet | Spårvärd: Compare

Nils Daniels brinner för IT- och Informationssäkerhet och arbetar som konsult och sektionschef på ÅF för en enhet med experter inom området. I det här seminariet - som vänder sig till både verksamhets- och IT-ansvariga - diskuteras om även andra verksamheter än statliga myndigheter borde ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) när informationssäkerhet blir allt viktigare i takt med ökad digitalisering.

I MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet står det: ”Bristande informationssäkerhet kan få konsekvenser i form av att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt…” Myndigheter måste ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för att upprätthålla säkerhet i sin informationshantering. Borde även andra verksamheter ha ett LIS?

Nils Daniels har stor vana att arbeta med utredningar, analyser, rapporter, kravspecifikationer och framtagande av underlag och metoder för införande av säkerhetskrav i IT-infrastruktur och utvecklingsprojekt. Han kan förklara informationssäkerhet, IT och teknik för åhörare som inte har kunskap inom alla områden och fungerar ofta som ett "översättare" mellan ledning/verksamhet och IT-avdelning.

ÅF har idag en omfattande leverans inom IT till såväl offentlig som privat sektor (industri, automotive, medtech, telekom/media, finans  med flera). Vårt erbjudande täcker hela kedjan från industriella system och inbyggda system till IT-lösningar . Vi har djup kompetens på både Microsoft- och Java-plattformar och  är experter inom bland annat UX, Mobila lösningar, Integration, CMS och IT/Informationsäkerhet. Vi arbetar allt mer med helhetsåtaganden för våra kunder. www.afconsult.se

Kontaktperson för detta seminarium:
Ola Rådh
ola.radh@afconsult.com
010-5055465