Så kan test bidra till den digitala omställningen

DigIT Värmland 29 april | Seminariepass 4: kl 14:15-14:45
Seminariespår: Digitala affärsmöjligheter & tekniktrender | Spårvärd: Compare

Rikard Edgren på LearningWell i Karlstad är en av de ledande testexperterna i landet. Han är en av grundarna till den internationellt erkända testbloggen www.thetesteye.com, en ofta anlitad föreläsare både internationellt och nationellt samt lärare i flera högskoleutbildningar inom testning.

På detta seminarium berättar Rikard hur han går tillväga för att skaka fram konkreta  testuppdrag som möjliggör värdefull testning baserat på en förståelse av vad som är viktigt.

Det borde vara självklarheter - men testare och uppdragsgivare pratar mycket sällan om vad som är viktigt med testningen och vilken sorts information man vill ha ut av den. Om vi verkligen förstår vad som är viktigt med våra IT-system - då har vi möjlighet att förankra varför vi ska testa. Om vi känner till vilka kvalitetsegenskaper och rädslor som intressenter behöver information om - då är halva teststrategin klar.

Det blir en lättbegriplig presentation som lämpar sig för alla som är intresserade av testning och om hur test kan bidra till den digitala omställningen.

Rikard Edgren, ursprungligen från Årjäng, har 16 års erfarenhet av programvarutestning i många olika sammanhang. Han har utbildat på yrkeshögskolor och företag, och är en populär föredragshållare nationellt (SAST-möten) och internationellt (6-faldig presentatör på Europas största testkonferens EuroSTAR).

LearningWell - ett oberoende verksamhets- och IT-konsultbolag med dotterbolag på sex orter i Sverige - har valt Karlstad som koncernens testkompetenscenter. En anledning är den regionala satsningen på test av IT-system i Värmland som bland annat lett fram till Nordic Medtest - ett nationellt testcenter för IT-tjänster i vården som drivs av Landstinget i Värmland. LearningWell är ett av de företag som tecknat ramavtal med Nordic Medtest för tjänster inom test och testledning. Samtidigt bidrar den regionala satsningen på test av IT-system till att trygga kompetensförsörjningen på både kort och längre sikt i Karlstad. Dessutom finns en växande marknad i Värmland för kvalificerade testexpertis samtidigt som LearningWell ser stora möjligheter i Norge och Oslo - bland annat genom den regionala satsning som görs i Värmland för att skapa affärskontakter med den norska marknaden.