B2B eller B2C? Så vinner du dina kunders förtroende i en e-handel!

DigIT Värmland 29 april | Seminariepass 2: kl 11:45-12:15
Seminariespår: Digitala affärsmöjligheter & tekniktrender | Spårvärd: Compare

Anton Fjällström (EVRY) ger i detta seminarium tio konkreta tips på hur du lyckas med din e-handel för att öka försäljning och få nöjdare kunder!

Det är ingen nyhet att fler och fler affärer pågår online. Kundbeteendet har förändrats, att ehandla är numera en naturlig del av vår vardag, många föredrar att själv styra när, var och hur de vill handla. Det är trots allt slutkunden som har makten och passar det inte söker man andra alternativ. Det har aldrig varit viktigare att förena den digitala handeln i företagens affärsstrategi.

Varför är detta intressant: För många branscher och företag handlar det om att vinna eller försvinna. E-handel är avgörande för att verksamheter ska överleva i den digitala transformationen. Det handlar inte enbart om att maximera försäljning, reducera kostnader, få större kontroll/säkerhet och öka säljkapacitet utan också för att företagets kunder numera kräver det. När kunder kräver någonting är gäller det att vara lyhörd, annars kommer de inte vara kunder så länge till.

Anton Fjällström ansvarar över affärsområdet Digitala Affärer på EVRY i Stockholm. Det började med ett modem i mitten av 90-talet, det var startskottet för ett brinnande intresse kring digital affärsutveckling. Han har under sin karriär har haft förmånen att få jobba med många kunder inom olika branscher, detta har gett honom stora erfarenheter kring de nyttoeffekter digitaliseringen och innovation medför.

Kontaktperson för detta seminarium:
Pia Nyquist
pia.nyquist@evry.com
0703-54 76 78